kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 83-88

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

PPP IBE

Nowe zadania PPP

Abstrakt:

Trzy zadania, z biologii, geografii i chemii, z komentarzami.

New tasks of PPP

Abstract:

Three new tasks from biology, geography and chemistry with comments.

Key words: biology, geography, chemistry, tasks, comments


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 83-88