kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/1, 93-100

« « « 2017/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka

Plants growing on wastes? Classes scenario based on household wastes

Plants growing on wastes? Classes scenario based on household wastes


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/1, pp. 93-100