kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, 3-10

« « « 2014/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Katarzyna Ciąćka, Urszula Krasuska

Poliaminy – być albo nie być dla rośliny

Abstrakt:

Putrescyna (Put), spermidyna (Spd) oraz spermina (Spm) należą do klasycznych poliamin (PA), występujących u wszystkich żywych organizmów. W przypadku roślin związki te znane są przede wszystkim z dobroczynnej roli, którą odgrywają podczas stresów biotycznych i abiotycznych, jednak pełnią również szereg innych ważnych funkcji, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie komórek. Oprócz bezpośredniego wpływu na procesy życiowe komórki, coraz liczniejsze badania wskazują na współdziałanie PA z cząsteczkami sygnałowymi takimi jak nadtlenek wodoru (H2O2) i tlenek azotu (NO) w ścieżkach transdukcji sygnałów. Zarówno nadmiar jak i brak PA negatywnie wpływa na losy komórki, stąd też istotna jest regulacja biosyntezy i degradacji PA warunkująca ich równowagę. Niniejsza praca stanowi przegląd wiadomości na temat PA i ich oddziaływania na życie roślin.

Polyamines – to be or not to be for the plant

Abstract:

Putrescine (Put), spermidine (Spd) and spermine (Spm) are basic polyamines (PAs), occurring in every one living organism including plants. Polyamines belong to the group of plant growth regulators and are well recognized due to their protecting role during plant response to biotic and abiotic stresses. PAs play also a crucial role in regulation of many physiological processes e.g. seed germination or plant senescence. Both, excess and deficit of PAs is deleterious for cells. Therefore, control of PAs biosynthesis and degradation determining their homeostasis is of high importance. PAs synthesis is link to pathways of ethylene and nitric oxide (NO) biosynthesis, while PAs catabolism leads to hydrogen peroxide (H2O2) production, thus it is clear that PAs operate in a network with classical phytohormones and signaling molecules. The work summarizes the current knowledge on PAs metabolism and their impact on growth and development of plants.

Key words: hydrogen peroxide, polyamines metabolism, nitric oxide, putrescine, spermidine, spermine


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, pp. 3-10