kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/4, 54-60

« « « 2017/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jan Amos Jelinek

Poznawanie zjawisk fizycznych na ekranie komputera przez uczniów II klasy szkoły podstawowej

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było ustalenie procesu poznawania przez uczniów klasy II szkoły podstawowej zjawisk fizycznych, w trakcie korzystania z programu komputerowego Socrates103. Przy wykorzystaniu programu rejestrującego, działającego w tle programu edukacyjnego, za pomocą kamery zapisywano zachowanie dzieci przed ekranem oraz dokonano zrzutu z ekranu programu edukacyjnego. Dzięki temu badacz „wchodzi” pomiędzy uczące się dziecko, a sytuację edukacyjną kreowaną przez program edukacyjny. Analiza materiału filmowego ujawnia stosowane przez dzieci strategie radzenia sobie podczas korzystania z programu oraz wyjaśnia przyczyny niskiej skuteczności edukacyjnej programu u badanych dzieci.

Exploring physical phenomena on the computer screen by secondary school students

Abstract:

The article presents the results of research aimed at determining the process of learning physical education by pupils of second grade of primary school while using the program Socrates103. Using the recording program running in the background of the educational program, children behavior was screened by the camera and screen shots were taken from the educational program. This allows the researcher to “enter” between learning and educational situation played by the educational program. Analysis of the footage reveals used by children coping strategies while using the program and in group of researched children’s explains the reasons for the low educational effectiveness of the program.

Key words: learning by computer, multimedia programmes, Socrates103 programme, exploring and learning about physical phenomena, pupils of second grade of primary school, 8-9 years old pupils


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/4, pp. 54-60