kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 20-29

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Olga Narbutt, Henryk Paweł Dąbrowski, Grażyna Dąbrowska

Proces liofilizacji, jego zastosowanie i wybrane mechanizmy obronne organizmów przed odwodnieniem

Abstrakt:

Liofilizacja jest procesem składającym się z trzech etapów: zamrażania, sublimacji i desorpcji, polegającym na usunięciu rozpuszczalnika z zamrażanego materiału na drodze sublimacji. Dzięki temu, że proces ten prowadzony jest w niskiej temperaturze, zachowywane są wszystkie właściwości chemiczne produktu. Proces liofilizacji znajduje szerokie zastosowanie w utrwalaniu materiałów biologicznych, m.in.: bakterii, grzybów, ludzkich tkanek i osocza krwi, pomimo, że jest czasochłonny i wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami. Wykorzystywany jest również w produkcji probiotyków, antybiotyków, szczepionek oraz suszonej żywności. Liofilizacja znalazła zastosowanie w konserwacji zabytków archeologicznych, takich jak mokre drewno, skóra, tkanina czy papier.

The process of freeze-drying, its wide applications and defense mechanisms against dehydratation

Abstract:

Freeze-drying is a process consisting of three stages: freezing, sublimation and desorption. During the process a solvent is removed from the frozen material by sublimation. Thanks to the fact that the process takes place in low temperature, all the chemical properties of the product are preserved. Despite the fact that the process of freeze-drying is time-consuming and relatively expensive, it is widely used in preserving biological material, e.g. bacteria, fungi, human tissue and plasma. Furthermore, it is also used in producing probiotics, antibiotics, vaccines and dried food. Freeze-drying has been successfully used in conservation of archaeological relics such as waterlogged wood, leather, fabric or paper.

Key words: freeze-drying, vacuum drying, conservation of archaeological relics, biopreparations


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 20-29