kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/1, 44-49

« « « 2017/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Agnieszka Szyszkowska, Dagmara Galas

Properties, application and degradation of plastics

Abstrakt:

The aim of the study was to present the role of polymeric materials in various industries. The article discusses the statistics related to the global production of plastics in the years 1950-2015. The paper presents the properties and application of polymer materials, and also made the characteristics of the processes of degradation of polymers, detailing the processes induced by chemical agents, physical and biological. Attention is paid to the characteristics of the biodegradation process. The work has also raised issues associated with the development of ever-larger amounts of polymer waste.

Properties, application and degradation of plastics

Abstract:

The aim of the study was to present the role of polymeric materials in various industries. The article discusses the statistics related to the global production of plastics in the years 1950-2015. The paper presents the properties and application of polymer materials, and also made the characteristics of the processes of degradation of polymers, detailing the processes induced by chemical agents, physical and biological. Attention is paid to the characteristics of the biodegradation process. The work has also raised issues associated with the development of ever-larger amounts of polymer waste.

Key words: polymers, biodegradation, plastics


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/1, pp. 44-49