kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, 29-41

« « « 2019/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Prostoskrzydłe

Abstrakt:

Prostoskrzydłe to owady o dużych lub średnich rozmiarach i wydłużonym ciele. Wiele z nich ma wyodrębnionągłowę z aparatem gębowym typu gryzącego. Tułów tworzą wyraźne trzy segmenty, z którychpierwszy zwany jest przedtułowiem. Dwa kolejne segmenty są wyraźnie węższe i od góry, a częścioworównież z boków, przykryte przez skrzydła. Odwłok może być walcowaty, spłaszczony bocznielub lekko grzbietobrzusznie. Skrzydła złożone są dachówkowato albo mniej lub bardziej płaskoułożone na odwłoku. Trzecia para odnóży u większości gatunków jest typu skocznego. U niektórychgatunków pierwsza para jest typu grzebnego. Samce mają specjalne narządy służące do wydawaniadźwięków, tzw. aparaty strydulacyjne, zlokalizowane najczęściej na skrzydłach i odnóżach. Owadyte mają również narządy odbierające dźwięki, czyli narządy tympanalne. Ich rozwój to specyficznametamorfoza, tzw. przeobrażenie niezupełne. Wśród prostoskrzydłych wyróżniono kilka grup. Żyjącepod ziemią turkuciokształtne, na powierzchni ziemi – świerszczowate, na trawach – niewielkie szarańczakowate(koniki polne) oraz na wysokich trawach, krzewach, a czasem drzewach – pasikonikowate.

From learning about it to liking it. Orthoptera

Abstract:

Nature education enables students to get to know their immediate environment, arouses their cognitivecuriosity through observations and motivates them to act on behalf of the protection of nature, and thusshaping in pupils sensitivity and a positive attitude towards the surrounding environment. Conductingresearch and field activities increases the attractiveness of nature education to young people andstrengthens the effectiveness of biology education. In this study, we present the species of insectsfrom the Orthoptera order, and in particular, the characteristics used to distinguish a bush cricket froma grasshopper and both species from a field cricket. Everyone knows these names, but can we tell themapart? Can we distinguish the male from the female? We come across them frequently, admiring theirsounds, so it’s worth getting to know them better. The article is a continuation of the planned series“From Learning About It To Liking It”.Keywords: insects, Orthoptera, mole crickets (Gryllotalpidae), true crickets (Gryllidae), bush crickets(Tettigoniidae), grasshoppers (Acrididae), European mole cricket (Gryllotalpa gryllotalpa), great greenbush-cricket (Tettigonia viridissima), bow-winged grasshopper (Chorthippus biguttulus), European fieldcricket (Gryllus campestris).


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, pp. 29-41