kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 24-31

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Mirosława Parlak

Przygotowanie nauczycieli przedszkoli do prowadzenia edukacji przyrodniczo-ekologicznej – raport z badań

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań na temat przygotowania nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym do planowania, prowadzenia zajęć oraz podejmowania działań innowacyjnych w obszarze edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie nauczycieli wyniesione ze studiów podstawowych oraz kursów i studiów podyplomowych, jakie ukończyli w ramach doskonalenia zawodowego. Zwrócono uwagę również na to, czy i jakie działania innowacyjne prowadzą badani nauczyciele, aby intensyfikować proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Kindergarten teachers preparation for science education among childrens – survey report

Abstract:

In this article I present the results of research regarding teachers’ competence for organization and carrying out lessons, and also taking action to innovation in the area of preschool childrens education. Teachers’ competence resulting from their main studies, additional courses, and postgraduate studies was taken into the main consideration. It was also investigated whether the teachers take additional innovative actions to intensify the process of science education among youngest children.

Key words: environmental education, education in kindergarten


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 24-31