kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/2, 45-60

« « « 2016/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Kamil Jurowski, Anna Jurowska

Różne oblicza papierków wskaźnikowych – archaizm czy niedoceniane możliwości?

Abstrakt:

„Uniwersalny papierek wskaźnikowy” to jeden z podstawowych terminów poznawanych w toku kształcenia chemicznego (III i IV etap edukacji przyrodniczej). W literaturze fachowej poświęconej dydaktyce chemii można znaleźć artykuły związane z przykładami zastosowania wskaźników czy uniwersalnych papierków wskaźnikowych w różnorodnych sytuacjach. Jednakże brak jest artykułu stanowiącego szeroki przegląd stosowanych w praktyce papierków wskaźnikowych, ich właściwości i zastosowań. Jest to pionierska praca związana z dydaktycznymi aspektami papierków wskaźnikowych różnego rodzaju. W artykule przedstawiono autorskie propozycje przykładowych zadań maturalnych (matura od 2015 roku), które uwzględniają zastosowania różnych papierków wskaźnikowych (uniwersalne papierki wskaźnikowe, papierki jodoskrobiowe, papierki ołowiowe).

Various faces of indicator papers an archaism or undervalued opportunities

Abstract:

Universal indicator paper is a basic term through chemical education (3rd and 4th stage of science education). In professional literature related to chemical didactics it is possible to find articles with examples of application of indicators or universal indicator papers in different situation. However, there is a lack of article about comprehensive overview of applied indicator papers, their properties and uses. This is a pioneer work connected with didactics aspects of different kinds of indicator papers. In this article we presented proposition of examples of Matura Exam tasks in Poland (Matura Exam since 2015), which contain application of different kinds of indicator papers (universal indicator papers, starch-iodide papers, lead acetate test papers).

Key words: pH-indicator strip, litmus paper, universal indicator paper, starch-iodide paper, cobalt paper, lead acetate test paper


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/2, pp. 45-60