kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 134-138

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Nowak

Roślinność najbliższego otoczenia szkoły w edukacji zdrowotnej

Abstrakt:

W referacie przedstawiono znaczenie wybranych, pospolicie występujących roślin leczniczych, np. Plantago lanceolata L., Achillea millefolium L., Taraxacum officinale F. H. Wigg., Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Equisetum arvense L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Sambucus nigra L., Betula pendula L., Crataegus monogyna Jacq., Tilia cordata Mill., Sorbus aucuparia L., Pinus sylvestris L. Podano przykład konspektu zajęć terenowych dla uczniów dotyczący ich poznania i znaczenia w fitoterapii.

Plants in nearest surroundings of school in health education

Abstract:

Some of popular, medicine plants was described here, e.g. Plantago lanceolata L., Achillea millefolium L., Taraxacum officinale F. H. Wigg., Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Equisetum arvense L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Sambucus nigra L., Betula pendula L., Crataegus monogyna Jacq., Tilia cordata Mill., Sorbus aucuparia L., Pinus sylvestris L. This is an example of field classes draft for school students (knowledge of medicinal plants and their importance in phytotherapy).

Key words: medicinal plants, health education, field classes


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 134-138