kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 43-53

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Alicja Wojtyna-Jodko

Rola środowiska akademickiego w kształtowaniu kompetencji... przyszłych nauczycieli i popularyzatorów najnowszych wyników badań naukowych

Abstrakt:

Do rozwoju Polski na miarę XXI wieku konieczny jest stały dopływ do rynku pracy dużej liczby specjalistów o bardzo konkretnych wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza w dziedzinach przyrodniczych i technicznych. Obecnie zbyt mała liczba maturzystów jest dobrze przygotowana do studiowania na kierunkach przyrodniczych oraz inżynierskich, co zniechęca ich do podejmowania studiów na tych kierunkach. Naturalne u małych dzieci zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi często zanika już w szkole podstawowej.
W artykule opisano niektóre możliwe sposoby przeciwdziałania ww. zjawisku poprzez przygotowanie nauczycieli do podtrzymania naturalnego zainteresowania uczniów zjawiskami badanymi przez biologię, chemię, fizykę i geografię oraz umożliwienie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych bezpośredniego kontaktu z najnowszymi wynikami badań naukowych.

The role of the academia in educating competences needed for future teachers and popularizers of the newst results of scientific research

Abstract:

For development of Poland in the 21st century, there is a need of permanent increase of a number of very well educated specialists in all scientific and technological branches. Nowadays too less number of upper secondary alumnus wants and is well prepared for study at biology, chemistry, geography, physics and all the engineering university departments.
Natural interest of small children in scientific phenomena observed in the natural environment disappears too often already at the level of primary school.
Some possible ways of counteracting these problems through preparation of future teachers for keeping and developing the natural pupils’ interest in biological, chemical, geographical and physical phenomena as well as making possible for primary, lower and upper secondary school pupils contact with newest results of scientific research are presented.

Key words: science education, learning ability, inquiry based learning, experiment, popularization of the newest results of scientific research.


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 43-53