kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, 48-55

« « « 2019/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Wesołowska-Turlej

Scenariusz lekcji zdalnej. Temat: Komórka roślinna i zwierzęca

Abstrakt:

Na początku 2020 r. nauczyciele stanęli przed nie lada wyzwaniem – kształceniem na odległość.Zostało ono podyktowane rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. W Polsce nadal nie jestto powszechna forma nauczania, jednak jej elementy coraz częściej pojawiają się w procesie dydaktycznym.W artykule przedstawiono propozycję konspektu zdalnej lekcji biologii dla klasy V szkołypodstawowej z wykorzystaniem platform i narzędzi internetowych, aby w jak największym stopniuzachęcić nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniami. Do zapoznaniamłodzieży z budową komórki roślinnej i zwierzęcej posłużyły następujące strony internetowe:E-podręczniki, LearningApps.org, Mindmeister.com oraz aplikacja Quiver 3D Coloring App.

Abstract:

In the spring of 2020, the COVID-19 pandemic resulted in the closure of schools all across the globe. Inresponse to the spreading worldwide pandemic, education has changed dramatically, with the distinctiverise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. In Poland, this formof education is still in its infancy, even though its elements are being slowly introduced to the didactic process. In this article, the author presents a ready-to-use remote learning biology syllabus for fifth gradestudents using educational tools and platforms. The main intent is to promote and encourage the useof modern technologies as much as possible while working with students. The author proposes thefollowing websites to familiarize young people with the structure of plant and animal cells: e-textbooks,learningapps.org, mindmeister.com and the Quiver 3 D Coloring App.


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, pp. 48-55