kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 69-69

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Michniewska

Sieć Hands-on Science i relacja z konferencji HSCI2017

Hands-on Science Network and HSCI2017 conference report


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 69-69