kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, 63-66

« « « 2019/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Alicja Walosik, Marek Guzik

Sprawozdanie z XXIII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych (Jaworze, 24.09–26.09.2019)

Abstrakt:

Jaworze to niewielka miejscowość w pobliżu Bielska-Białej. To właśnie tutajw dniach 24–26.09.2019 r. odbyły się obrady XXIII Krajowej Konferencji DydaktykówPrzedmiotów Przyrodniczych pt. Aktywna edukacja drogą do zrozumienia przyrody.Głównym organizatorem spotkania był Zakład Dydaktyki Nauk PrzyrodniczychInstytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowejw Krakowie. W realizacji wydarzenia wzięły również udział następujące instytucje:Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, Zespół Parków KrajobrazowychWojewództwa Małopolskiego oraz Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego TowarzystwaPrzyrodników im. Kopernika.

Abstract:

___


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/4, pp. 63-66