kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/1, 19-28

« « « 2014/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Eliza Rybska

Symbolism of shells in world culture

Abstrakt:

The article presents a collection of reflections on the shell as an object placed in a cultural context. Symbolism of the shell and its possible artistic representations are the main focus. There are over 30 symbols or symbolic representations of the shell classified into 7 categories. These are described with supporting examples from culture, art and myth. Particular attention was paid to the anthropological meanings of the shell with reference to characteristics or aspects of human behaviour.

Symbolism of shells in world culture

Abstract:

The article presents a collection of reflections on the shell as an object placed in a cultural context. Symbolism of the shell and its possible artistic representations are the main focus. There are over 30 symbols or symbolic representations of the shell classified into 7 categories. These are described with supporting examples from culture, art and myth. Particular attention was paid to the anthropological meanings of the shell with reference to characteristics or aspects of human behaviour.

Key words: symbol, shell symbolism, nature, culture


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/1, pp. 19-28