kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, 10-15

« « « 2018/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Bartosz Bagrowski

Szkodliwy wpływ długotrwałego stresu na stan układu ruchu

Abstrakt:

Czynniki psychologiczne mogą wpływać negatywnie na stan budowy anatomicznej oraz fizjologicznej organizmu. Przykładem takiego działania jest niekorzystny wpływ stresu na stan układu ruchu. Długotrwale przeżywany stres może odznaczać się niekorzystnie na kościach oraz mięśniach. Ważne jest nie tylko leczenie, ale także profilaktyka, której najważniejszym punktem jest niepodatność na czynniki stresogenne.

Harmful influence of long-drawn stress onto condition of motor system

Abstract:

Psychological factors can have negative influence onto condition of anatomical and physiological structure of the body. The example of the activity is disadvantageous influence of stress on the condition of motor system. The long-term experienced stress can manifest itself in the diseases of the bones and muscles. The treatment is very important, but also the prevention is essential. Insusceptibility to stress factors is one of the most important element in the prevention.

Key words: cortisol, stress, motor system, metabolism, hormones, muscles


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, pp. 10-15