kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 53-58

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jacek Francikowski, Michał Krzyżowski

Tajemnicze życie robotów. Zastosowanie systemu Lego Mindstorms do symulowania i obserwacji zachowania organizmów

Abstrakt:

Jedno z najstarszych pytań w biologii dotyczy tego, jak z wybranych połączeń w układzie nerwowym powstają określone zachowania. Dodatkowo są to zagadnienia trudne do przyswojenia przez uczniów, dlatego ciągle poszukiwane są nowe narzędzia do nauczania w zakresie podstaw neurobiologii. Jednym z ciekawszych, łatwo dostępnych na rynku rozwiązań tego problemu jest system Lego Mindstorms. Umożliwia on tworzenie i programowanie robotów przez uczniów w rożnym wieku. Przenosząc system na lekcje biologii możemy wykorzystać go do stworzenia  robotów symulujących funkcjonowanie organizmów. W szybki i prosty sposób możliwe staje się programowanie, obserwowanie i analizowanie całego spektrum zachowań przejawianych przez organizmy takich jak: eksploracja, taksje czy terytorializm. Celem artykułu jest prezentacja możliwości systemu Lego Mindstorms w edukacji przyrodniczej.

Secret life of robots. Application of Lego Mindstorms system to simulate animal behaviour

Abstract:

One of the oldest questions in biology relates to how certain connections in the nervous system are a source of specific behaviour. There is high demand for new tools, which can be used for teaching the basics of neuroscience. One of the most promising is Lego Mindstoms system. It enables to build and program robots by students of all ages. It can be easily used by biology teachers, during classes, to create robots that simulates the functioning of the living organisms. In a fast and easy way it becomes possible to program, observe and analyze the whole spectrum of specific behaviours such as exploration, taxation or territorialism. The aim of this article is to present the possibilities of the Lego Mindstorms system in natural sciences.

Key words: Lego, robots, programming, neurobiology, ethology


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 53-58