kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/1, 96-104

« « « 2014/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

PPP IBE

The new tasks of the Science Section of the Educational Research Institute (PPP IBE)

The new tasks of the Science Section of the Educational Research Institute (PPP IBE)


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/1, pp. 96-104