kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 8-18

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ewa Sitarska

W komórkowej orkiestrze – o temacie muzycznym (sno)RNA

Abstrakt:

Wśród coraz większej liczby badanych rodzajów RNA najpowszechniej znane są mRNA, tRNA i rRNA. Niekodujące małe RNA (snRNA, miRNA, siRNA), a w szczególności małe jąderkowe RNA (snoRNA) okazały się uczestniczyć w wielu ważnych procesach komórkowych. Badania przeprowadzone w ostatnich latach pozwalają na coraz lepsze zrozumienie różnorodnych funkcji i oddziaływań RNA. Małe jąderkowe RNA wykazują zdolność do tworzenia kompleksów z białkami i najczęściej w postaci małych jąderkowych rybonukleoprotein uczestniczą w chemicznej modyfikacji (2’-O-metylacja, pseudourydylacja) nukleotydów rRNA i snRNA. Na podstawie konserwowanych sekwencji występujących w snoRNA można wyróżnić C/D i H/ACA snoRNA, których kompleksy charakteryzują się odmiennymi strukturami i funkcjami. Przegląd specyficznych i precyzyjnych oddziaływań RNA, a w szczególności snoRNA, pozwoli zrozumieć jego kluczowe znaczenie dla funkcjonowania komórki.

Conducting the cellular orchestra – the musical theme of snoRNA

Abstract:

Among a rising number of different kinds of RNA molecules the best known are mRNA, tRNA and rRNA. Small non-coding RNA molecules (snRNA. miRNA, siRNA) and in particular small nucleolar RNA molecules (snoRNA) have emerged as important classes of molecules in various processes. Research from recent years enables us to have a better understanding of various functions and interactions within an enormous amount of RNA molecules. Small nucleolar RNA molecules form complexes with proteins and mostly in the form of small nucleolar ribonucleoproteins participate in chemical modification (2’-O-methylation, pseudouridylation) of rRNA and snRNA nucleotides. Based on the presence of short conserved sequence motifs two major classes of snoRNAs may be described: C/D and H/ACA snoRNA, whose complexes are characterized by different structures and functions. An overview of specific and precise RNA interactions, in particular of snoRNA, will enable us to understand its crucial role for the cell function.

Key words: RNA, RNA modification, base-pairing, snoRNA, snoRNP, 2’O-methylation, pseudouridylation, C/D sequence, H/ACA sequence


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 8-18