kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 31-41

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Marcin Zaród

Wirtualna politechnika. Otwarte kursy internetowe w edukacji przyrodniczo-technicznej

Abstrakt:

Artykuł prezentuje genezę i ofertę dydaktyczną masowych otwartych kursów internetowych – Massive Open Online Courses (MOOC) dostępnych na platformach Coursera, Udacity i EdX. Jako studium przypadku zostaje przeanalizowany kurs elektroniki 6.002x prowadzony przez Massachusetts Institute of Technology. Przedmiotem analizy metodycznej są: program, sposób konstrukcji zadań, mechanizm weryfikacji wiedzy i strona techniczna kursu. Przedstawiono propozycje użycia poszczególnych kursów w nauczaniu fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki oraz w doradztwie zawodowym związanym z tymi dziedzinami. Omówiono przykłady zastosowania kursów do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Virtual university. Massive open online courses as a tool of the science education

Abstract:

Article presents a genesis and capabilities of the non-commercial Massive Open Online Courses (MOOCs) available on platforms Coursera, Udacity and EdX. Massachusetts Institute of Technology electronics course 6.002x was selected as a case study. Course curriculum, tasks construction, examination procedures and technical issues are analyzed. Article discusses introduction of MOOC into everyday school practice.

Key words: Massive Open Online Courses (MOOCs), electro-nics course 6.002x, teaching science, school practice, professional development of teachers


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 31-41