kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 61-68

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jan Amos Jelinek

Wprowadzenie do elektryczności w szkole

Abstrakt:

Zjawisko elektryczności stanowi trzon treści edukacji technicznej mających istotne znaczenie dla wyjaśniania dzieciom sposobu działania większości współczesnych urządzeń. Tymczasem elektryczność dzieci szkolne poznają najczęściej na kartach podręczników. Nie wykorzystują przewodów elektrycznych, baterii i przełączników. Szkoda, ponieważ mogą one wykonać skomplikowane modele urządzeń np. winda elektryczna, samochód czy światła na skrzyżowaniu. W artykule przedstawiam metodykę zapoznawania dzieci z elektrycznością.

Introduction to electricity in the school

Abstract:

The phenomenon of electricity is the core of the content of technical education, which is essential for explaining to children the mode of action of most modern devices. In the meantime, children learn  about electricity from school textbooks. They do not use electric wires, batteries and switches. It is a pity, because they can make complicated models of devices in examople electric elevator, car or lights at the intersection. In the article, I present the methodology of introducing children to electricity.

Key words: electricity, technical education


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 61-68