kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/4, 58-65

« « « 2013/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Agnieszka Romaneczko

Ziemia sama się sobą zachwyca – natura w poetyckim i malarskim kalejdoskopie. Scenariusz do cyklu lekcji

The Earth delighted by itself. The scenario for the cycle of lessons


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/4, pp. 58-65