kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779



"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 30-36

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Kamila Hrut, Tomasz Kamizela

Zmiany podatności na odwadnianie osadów ściekowych kondycjonowanych dualną metodą chemiczną w zależności od warunków flokulacji i dawki polielektrolitu

Abstrakt:

Istotą dualnej chemicznej metody jest dawkowanie nieorganicznego koagulanta w połączeniu z organicznymi polimerami. Zadaniem koagulantu jest neutralizacja ładunku powierzchniowego cząstek, polielektrolit jest traktowany jako czynnik sieciujący, który umożliwia tworzenie aglomeratów w układzie.
Ta metoda pozwala uzyskać wymierne wyniki w zmniejszeniu uwodnienia osadu i jakości oddzielonych cieczy, jednak ma pewne wady i ograniczenia. Głównym problemem jest niestabilna wydajność, która wymaga konieczności dalszych badań w celu zidentyfikowania odpowiednich zmiennych w procesie hybrydowego kondycjonowania. Zapewni to stabilność, niezawodność i jeszcze większą efektywność.
W pracy przedstawiono zmiany podatności na odwadnianie komunalnych osadów ściekowych kondycjonowanych dualną metodą chemiczną z zastosowaniem koagulanta PIX 113 i polielektorlitu superfloc C-494.

Changes of susceptibility to dewatering of sewage sludge conditioned by dual chemical method depending on flocculation conditions and polyelectrolyte dose

Abstract:

The essence of the dual chemical method is the dosage of inorganic coagulant in combination with organic polymers. The purpose of coagulant is to neutralize the surface charge of the particles, the polyelectrolyte is treated as a crosslinker, which allows the formation of agglomerates in the system. This method gives beneficial results in reducing  of hydration and the quality of the separated liquid, but has some drawbacks and limitations. The main problem is unstable productivity, which requires further research to identify the relevant variables in the hybrid conditioning process. This will ensure stability, reliability and even greater efficiency.
The susceptibility to dewatering of municipal sewage sludge conditioned via the dual chemical method using the PIX 113 iron coagulant and the medium cationic organic polymer Superfloc C-494 was presented.

Key words: dual conditioning, chemical methods of conditioning, dehydration of sewage sludge


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 30-36