kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 16-23

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Grzegorz Wałek

Zmiany w zasięgu lasów w Górach Świętokrzyskich w ostatnich 200 latach

Abstrakt:

W pracy przedstawiono zmiany zasięgu lasów w Górach Świętokrzyskich od początku XIX wieku oraz ich genezę wykorzystując metody kartografii porównawczej i techniki GIS (systemy informacji geograficznej). Materiał źródłowy stanowiło pięć map topograficznych pochodzących z lat 1800, 1900, 1930, 1983 oraz mapa sozologiczna wydana w 2011 roku. Tereny niezmiennie pokryte lasem (na przestrzeni ponad 200 lat) zajmują 21,0% całego obszaru Gór Świętokrzyskich, natomiast okresowo pokryte lasem – 28,9%. Lasy w Górach Świętokrzyskich stanowią naturalne dominanty krajobrazowe porastając większość pasm górskich i wzniesień.

Changes in forest coverage of the Holy Cross Mountains during last 200 years

Abstract:

In this work we discuss the forest area and coverage stability in the Holy Cross Mountains in Poland. We analyzed data from the beginning of the 19th century to 2011. The analysis was based on the comparative cartographic methodology in GIS using four archival and one  contemporary maps showing forest coverage in 1800, 1900, 1930, 1983, and 2011. The area of the highest forest coverage stability, where the presence of forest was documented on every analyzed map is 21,0% of the Holy Cross Mountains. The area corresponding to 28,9% of the Holy Cross Mountains was periodically covered by forest. Forests in the Holy Cross Mountains are natural landscape dominants, covering mostly mountain ranges and hilltops.

Key words: forest cover, forest cover stability, historical maps


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 16-23