kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, 3-9

« « « 2018/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Dominika Rudawska, Joanna Wiśniewska, Paweł Drygaś, Agnieszka Szyszkowska, Barbara Drygaś

Znaczenie glonów brunatnych (Phaeophyceae) i ich wpływ na organizmy roślinne i zwierzęce

Abstrakt:

Celem pracy było ukazanie znaczenia glonów należących do klasy brunatnic (Phaeophyceae) w różnych gałęziach gospodarki. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę tych organizmów oraz wskazano najważniejsze substancje produkowane przez tę grupę. Omówiono możliwości zastosowania brunatnic w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej. Zwrócono również uwagę na możliwości wykorzystania brunatnic w medycynie, farmacji i kosmetologii oraz scharakteryzowano ich wpływ na organizm człowieka.

Significance of brown algae (Phaeophyceae) – their influence on plants and animals

Abstract:

The aim of the present study was to show the importance of algae belonging to the class of brown algae (Phaeophyceae) in various branches of the economy. The article presents a short description of these organisms and indicates the most important substances produced by this group. The possibilities of using brown seaweeds in agriculture with particular emphasis on plant production are discussed. Attention was also paid to the possibility of using brown algae in medicine, pharmacy and cosmetology as well as their impact on the human body was explained.

Key words: brown algae, algae, seaweed


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, pp. 3-9