kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Oświadczenie autora

Potępiamy każdy przejaw złych praktyk dotyczących publikowania w czasopismach naukowych.

Aby tego uniknąć, zobowiązujemy autorów do przysyłania oświadczeń, których formularz dostępny jest tutaj: oświadczenie w formacie DOC

W przypadku przyjęcia tekstu do publikacji wydawca zawiera z autorem umowę licencji niewyłącznej (majątkowe prawa autorskie do tekstu pozostają przy autorach, o czym poświadcza nota copyrightowa w stopce na każdej stronie danego artykułu); formularz umowy licencji należy wówczas wypełnić, wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i przysłać do Redakcji.