kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Prenumerata

Kwartalnik EBiŚ od 2013 r. dostępny jest wyłącznie w wersj elektronicznej. Można go bezpłatnie przeglądać na stronie lub wykupić wersję płatną w formie prenumeraty (rocznie tylko 60 zł brutto).

Po wstępnym zapoznaniu się z ideą i treściami kwartalnika warto wykupić wersję płatną.
Czytelnikowi daje to wiele możliwości, a redakcji pozwala częściowo sfinansować recenzje.

WERSJA bezpłatna płatna
CAŁA TREŚĆ – możliwość zapoznania się z całą treścią, w całości lub w pojedynczych plikach odpowiadających poszczególnym artykułom
OFFLINE – udostępnione do korzystania bez konieczności łączenia się z internetem
DRUKOWANIE – możliwość drukowania zawartości czasopisma
KOPIOWANIE I NAGRYWANIE – licencja zezwalająca na kopiowanie i nagrywanie plików PDF na wszystkich posiadanych urządzeniach
UDOSTĘPNIANIE – licencja zezwalająca na udostępnianie wszystkim członkom gospodarstwa domowego, szkoły czy instytucji
ZAŁĄCZNIKI – materiały przydatne do prowadzenia zajęć w formie wygodnej do pracy z uczniami (gotowe do druku zadania, karty pracy itp.)
CERTYFIKACJA – (jeśli wyrazi się chęć) otrzymanie certyfikatu prenumeraty i wpisanie na ogłoszoną na stronie EBiŚ listę prenumeratorów
To takie proste!

Aby zamówić prenumeratę wystarczy zawiadomić mailowo o chęci zaprenumeraowania kwartalnika, pisząc na adres: wydawnictwo@ibe.edu.pl lub ebis.ibe.edu.pl.

Na wskazany przez prenumeratora adres mailowy przysyłamy regularnie pakiety plików PDF:
plik całego numeru, pliki poszczególnych artykułów i załączniki. Za jedyne 60 zł brutto rocznie.

By podać w mailu pełną informację, można wykorzystać formularz prenumeraty: plik PDF | plik DOC

Jeśli nie dysponuje się pocztą elektroniczną, formularz ten można przysłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu Badań Edukacyjnych (ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa) z dopiskiem "Wydawnictwo".

Zamówienia realizują redakcja i zespół odpowiadający za publikacje: wydawnictwo@ibe.edu.pl lub ebis.ibe.edu.pl. W razie pytań zapraszmy do kontaktu.

Prenumeratę można rozpocząć od bieżącego numeru. Sugerujemy jednak wykupywanie prenumeraty za pełne lata (np. cały rok 2014). Jak najbardziej możliwe jest wykupywanie prenumeraty wstecz (np. za rok 2013).

Prenumerata = recenzje

Każda prenumerata to dla nas impuls do dalszych działań, a także istotne wsparcie, gdyż potrzebujemy funduszy na recenzje zewnętrzne publikowanych artykułów.

Wcześniejsze numery (do 4/2012 włącznie)

Wciąż można zamówić egzemplarze numerów od 1/2011 do 4/2012. Pakiet 4 egz. (po 1 egz. z kolejnych 4 numerów - prenumerata roczna) kosztuje 36 zł (w tym VAT). Pojedynczy egzemplarz kosztuje 12 zł (w tym VAT).

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością numerów z 2012 roku: 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012

Aby zamówić któryś z tych numerów wystarczy złożyć zamówienie, zawiadamiając mailowo, pisząc na adres: wydawnictwo@ibe.edu.pl lub ebis.ibe.edu.pl.

Zapraszamy.

Numery do 4/2010 włącznie dostępne są natomiast w sklepie internetowym Instytutu Technologii Eksploatacji.