kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Lista prenumeratorów

W roku 2013

poza użytkownikami internetowymi mieliśmy 26 prenumeratorów, z których poniżsi zgodzili się na umieszczenie na

LIŚCIE PRENUMERATORÓW:

 • Alicja Walosik, Instytut Biologii, UP Kraków
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Artur Baranowski, Gimnazjum nr 2 w Łukowie
 • Katarzyna Zaremba
 • Elżbieta Sowa
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Jagiellończyk" s.c. w Elblągu
 • Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie
 • Izabela WiśniowskaW roku 2014

poza użytkownikami internetowymi mieliśmy 21 prenumeratorów, w tym fundację, która zakupiła prenumeratę dla 209 placówek z województwa dolnośląskiego na zlecenie WFOŚiGW we Wrocławiu (w sumie 229 prenumerat), z których poniżsi zgodzili się na umieszczenie na

LIŚCIE PRENUMERATORÓW:

 • Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Ewa Urbańska
 • Słowiński Park Narodowy
 • Izabela Wiśniowska

 

Wszystkim prenumeratorom dziękujemy za wsparcie.