kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Redakcja

Redaktor naczelna: dr hab. Katarzyna Potyrała prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
e-mail: k.potyrala@ibe.edu.pl
 

Sekretarz redakcji:

Katarzyna Krysztofiak
e-mail: k.krysztofiak@ibe.edu.pl

 

Redaktor statystyczny: dr hab. Jacek Haman

Redaktor wspierający: dr Marcin Trepczyński

 

Założycielka czasopisma: prof. zw. dr hab. Danuta Cichy

 

 Teksty i pytania prosimy kierować na adres: ebis@ibe.edu.pl

Rada Naukowa

 • przewodniczący Rady: prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec)
 • zast. przewodniczącego: prof. dr hab. Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. zw. dr hab. Danuta Cichy (emerytowany profesor Instytutu Badań Edukacyjnych)
 • prof. dr hab. Ondrej Hronec (Uniwersytet w Presowie, Słowacja)
 • prof. dr hab. Daniel Raichvarg (Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja)
 • prof. dr hab. Valerij Rudenko (Wydział Geograficzny, Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina)
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński (emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • dr Renata Jurkowska (Uniwersytet w Stuttgarcie)
 • dr Paul Davies (Institute of Education, University of London), homepage

 

Zespoły doradcze (w tym stali recenzenci zewnętrzni)

Naukowy:

 • dr Eżbieta Buchcic (Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr Wojciech Grajkowski (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
 • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr inż. Adam Kowalak (Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku)
 • prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, IBE)
 • dr Maria Pedryc-Wrona Pracownia Metodyki Nauczania Biologii UMCS, Lublin)
 • dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wdrożeniowy:

 • dr inż. Małgorzata Jagodzińska (Płocki Ośrodek Edukacji - IMPULS)
 • mgr Izabella Łysiak (Gimnazjum nr 4 w Warszawie)
 • dr Anna Sternicka (Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku)
 • dr Renata Stoczkowska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie)
 • dr Anna Strumińska-Doktór (Szkoła Podstawowa nr 148 w Warszawie)

 

Recenzenci

 • dr Małgorzata Adamiec
 • prof. Anna Bajer
 • dr hab. Monika Bakke
 • prof. Tadeusz Barczak
 • dr Karolina Barszcz
 • dr Małgorzata Bąk
 • dr Aleksandra Bielicka-Giełdon
 • dr Wojciech Bober
 • dr Elżbieta Bonda-Ostaszewska
 • dr Elzbieta Buchcic
 • dr inż. Cezary Bystrowski
 • prof. Danuta Cichy
 • dr Agata Ciołkosz-Styk
 • dr Marcin Chrzanowski
 • prof. Adam Czarnecki
 • dr Paul Davies
 • dr Marek Długosz
 • dr Sławomir Dorocki
 • dr Janina Dziekońska-Rynko
 • dr Tomasz Erlichowski
 • dr n. med. Natalia Fedoryszak-Kuśka
 • dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
 • dr inż. Monika Harnisz
 • dr Bogusław Habrat
 • dr Ewa Jabłońska
 • dr Dagmara Jacewicz
 • dr Jan Amos Jelinek
 • dr Dorota Juchno
 • prof. Jolanta Klusek
 • prof. Krzysztof Konarzewski
 • dr Ryszard Kowalski
 • mgr Bartosz Kondratek
 • dr Aneta Koronowicz
 • dr Ryszard Kowalski
 • dr Małgorzata Krzeczkowska
 • dr n. farm. Marcin Łukasik
 • dr hab. Tadeusz Malewski
 • prof. Joanna Matowicka-Karna
 • dr hab. inż. Joanna Barbara Lach
 • dr inż. Tomasz Olbrycht
 • dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
 • prof. Bożena Płonka-Syroka
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • dr Agnieszka Rak
 • dr Małgorzata Raś-Noryńska
 • dr Eliza Rybska
 • dr Edyta Rysiak
 • prof. Jakub Sawicki
 • dr Piotr Seliger
 • dr Aleksandra Skawina
 • dr Michał Solis
 • dr Danuta Solecka
 • dr Radosław Stachowiak
 • prof. Wiesław Stawiński
 • dr inż. Artur Szwalec
 • dr hab. Małgorzata Tokarska
 • mgr Beniamin Wacławik
 • dr Janusz Wasilewski
 • dr Sławomir Wierzba
 • prof. Bożena Wójtowicz
 • dr Edyta Wróbel
 • dr Anna Wysocka
 • lek. wet. Magdalena Żółkiewicz
 • mgr Michał Żyła
 • dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • dr Małgorzata Adamiec
 • dr Anna Bajek   
 • mgr Anna Batorczak
 • dr Piotr Ceryngier
 • dr Roman Chymkowski   
 • prof. Danuta Cichy   
 • dr hab. Iwona Ciereszko
 • dr Agnieszka Cieszyńska   
 • mgr Renata Czubaj
 • dr Paul Davies
 • dr Ewa Gajuś-Lankamer
 • dr Maciej Jakubowski
 • prof. Adam Kołątaj
 • prof. Jolanta Klusek   
 • prof. Adam Kołątaj   
 • prof. Krzysztof Konarzewski   
 • dr inż. Adam Kowalak
 • dr Ryszard Kowalski
 • prof. Elżbieta Królak
 • dr Iwona Majcher
 • dr Radosław Mazur   
 • dr Magdalena Nocny
 • dr Andrzej W. Nowak   
 • dr inż. Jolanta Opiela
 • dr Marcin Ożóg   
 • prof. Teresa Pękala
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • mgr Dagmara Rachalewska   
 • dr Eliza Rybska
 • dr Mateusz Salwa
 • dr Ewa Sobieszczuk-Nowicka
 • dr Irena Siegień   
 • dr Waldemar Spallek   
 • mgr Dagmara Sokołowska
 • dr Miłosława Sokół
 • dr Danuta Solecka
 • dr Dorota Sołtys   
 • dr Alina Stankiewicz
 • dr Radosław Stachowiak   
 • prof. Wiesław Stawiński   
 • dr Paweł Strawiński
 • dr Artur Szwalec   
 • prof. Ligia Tuszyńska   
 • dr Sławomir Wierzba
 • prof. Bożena Witek   
 • dr Anna Węgrzyn   
 • prof. Bożena Wójtowicz
 • dr Marta Wrzosek
 • dr Ziółkowska-Juś   
 • prof. Ilona Żeber-Dzikowska
 • dr Małgorzata Adamiec
 • dr Anna Ajduk
 • prof. Jacek Bielecki
 • dr Joanna Borgensztajn
 • dr Anna Chróścicka
 • prof. Danuta Cichy
 • dr Małgorzata Cieśla
 • mgr Renata Czubaj
 • dr Jakub Drożak
 • dr Anna Florek
 • dr Marta Gajewska
 • dr Andrzej Głażewski
 • dr Wojciech Grajkowski
 • mgr Klementyna Karlińska-Batres
 • prof. Adam Kołątaj
 • prof. Krzysztof Konarzewski
 • dr inż. Adam Kowalak
 • dr Ryszard Kowalski
 • dr Piotr Krajewski
 • prof. Maria Lityńska
 • dr Ksenia Meyza
 • dr hab. Marek Murias
 • mgr Włodzimierz Natorf
 • dr Krzysztof Nieznański
 • dr Ewa Ochwanowska
 • mgr inż. Wojciech Oleński
 • dr Marcin Ożóg
 • dr Aldona Piwko
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • dr Eliza Rybska
 • dr Irena Siegień
 • mgr Kamil Sijko
 • dr Magdalena Sobolewska
 • dr Miłosława Sokół
 • mgr Łukasz Sporny
 • dr Radosław Stachowiak
 • dr Roman Szczęsny
 • dr Artur Szwalec
 • dr Magdalena Śniegulska
 • mgr Maciej Trzebiński
 • dr hab. Ligia Tuszyńska
 • dr hab. Bożena Witek
 • dr Julita Wojciechowska
 • mgr Weronika Wronowska
 • prof. Ilona Żeber-Dzikowska
 • prof. dr hab. Lothar Staeck - Technische Universitat Berlin
 • dr Ryszard Kowalski - Instytut Biologii Akademii Podlaskiej
 • prof.dr hab. Andrzej Rzepka - Uniwersytet  Pedagogiczny w Krakowie
 • dr inż. Adam Kowalak - Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Anna Strumińska Doktór - SP nr 148 w Warszawie
 • dr Beata Jancarz-Łanczkowska -Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Bożena Witek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Barbara Baraniak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. zw. dr hab.Andrzej Witkowski - Muzeum Przyrodnicze. Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Kwinkowski - Uniwersytet  Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
 • dr Julian Piotr Sawiński - Konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 • dr hab. Ligia Tuszyńska - Uniwersytet Warszawski


Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej) Kwartalnika "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"
Redakcja informuje, że od numeru 1/2013 wersją referencyjną kwartalnika jest wydanie elektroniczne publikowane na stronie internetowej kwartalnika oraz przysyłane prenumeratorom (ISSN 1643-8779). Do numeru 4/2012 wersją referencyjną kwartalnika był wydanie papierowe (ISSN 1643-8779). Na stronie internetowej dostępny jest spis treści oraz streszczenia wybranych artykułów z ostatnich wydań czasopisma "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa".

dr hab. Krzysztof Abriszewski
dr Małgorzata Adamiec
dr Anna Bajek   
mgr Anna Batorczak
dr Piotr Ceryngier
dr Roman Chymkowski   
prof. Danuta Cichy   
dr hab. Iwona Ciereszko
dr Agnieszka Cieszyńska   
mgr Renata Czubaj
dr Paul Davies
dr Ewa Gajuś-Lankamer
dr Maciej Jakubowski
prof. Adam Kołątaj
prof. Jolanta Klusek   
prof. Adam Kołątaj   
prof. Krzysztof Konarzewski   
dr inż. Adam Kowalak
dr Ryszard Kowalski
prof. Elżbieta Królak
dr Iwona Majcher
dr Radosław Mazur   
dr Magdalena Nocny
dr Andrzej W. Nowak   
dr inż. Jolanta Opiela
dr Marcin Ożóg   
prof. Teresa Pękala
prof. Katarzyna Potyrała
mgr Dagmara Rachalewska   
dr Eliza Rybska
dr Mateusz Salwa
dr Ewa Sobieszczuk-Nowicka
mgr Dagmara Sokołowska
dr Irena Siegień   
dr Waldemar Spallek   
dr Miłosława Sokół
dr Danuta Solecka
dr Dorota Sołtys   
dr Alina Stankiewicz
dr Paweł Strawiński
dr Radosław Stachowiak   
prof. Wiesław Stawiński   
dr Artur Szwalec   
prof. Ligia Tuszyńska   
dr Sławomir Wierzba
prof. Bożena Witek   
dr Anna Węgrzyn   
prof. Bożena Wójtowicz
dr Marta Wrzosek
dr Ziółkowska-Juś   
prof. Ilona Żeber-Dzikowska