"Biological and Environmental Education" quarterly

ISSN 1643-8779Editorial Board

Editor in chief: dr Takao Ishikawa
e-mail: t.ishikawa@ibe.edu.pl
 

 Editorial team secretary:

Magdalena Rzeszotek
e-mail: m.rzeszotek@ibe.edu.pl

Please, send your texts or questions at: ebis@ibe.edu.pl
 


Tematical editors: Urszula Poziomek

Statistical editor: dr hab. Jacek Haman

Supporting editor: dr Marcin Trepczyński

 

Founder of the journal: prof. zw. dr hab. Danuta Cichy

 

Scientific council

 • president of the Council: prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec)
 • vice-president of the Council: prof. dr hab. Katarzyna Potyrała (Pedagogical University in Cracow)
 • prof. zw. dr hab. Danuta Cichy (professor emeritus of Educational Research Institute)
 • prof. dr hab. Ondrej Hronec (University of Presov, Slovakia)
 • prof. dr hab. Daniel Raichvarg (Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja)
 • prof. dr hab. Valerij Rudenko (Geografical Faculty, University in Czerniowce, Ukraina)
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński (professor emeritus of Pedagogical University in Cracow)
 • dr Renata Jurkowska (University of Stuttgart)
 • dr Paul Davies (Institute of Education, University of London), homepage

Advisory teams

Scientific team:

 • dr Eżbieta Buchcic (Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr Wojciech Grajkowski (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
 • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr inż. Adam Kowalak (Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku)
 • prof. zw. dr hab. Stefan M.Kwiatkowski (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, IBE)
 • dr Maria Pedryc-Wrona Pracownia Metodyki Nauczania Biologii UMCS, Lublin)
 • dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Implementation team:

 • dr inż. Małgorzata Jagodzińska (Płocki Ośrodek Edukacji - IMPULS)
 • mgr Izabella Łysiak (Gimnazjum nr 4 w Warszawie)
 • dr Anna Sternicka (Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku)
 • dr Renata Stoczkowska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie)
 • dr Anna Strumińska-Doktór (Szkoła Podstawowa nr 148 w Warszawie)

Reviewers

 • dr Małgorzata Adamiec
 • prof. Anna Bajer
 • dr hab. Monika Bakke
 • prof. Tadeusz Barczak
 • dr Karolina Barszcz
 • dr Małgorzata Bąk
 • dr Aleksandra Bielicka-Giełdon
 • dr Wojciech Bober
 • dr Elżbieta Bonda-Ostaszewska
 • dr Elzbieta Buchcic
 • dr inż. Cezary Bystrowski
 • prof. Danuta Cichy
 • dr Agata Ciołkosz-Styk
 • dr Marcin Chrzanowski
 • prof. Adam Czarnecki
 • dr Paul Davies
 • dr Marek Długosz
 • dr Sławomir Dorocki
 • dr Janina Dziekońska-Rynko
 • dr Tomasz Erlichowski
 • dr n. med. Natalia Fedoryszak-Kuśka
 • dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
 • dr inż. Monika Harnisz
 • dr Bogusław Habrat
 • dr Ewa Jabłońska
 • dr Dagmara Jacewicz
 • dr Jan Amos Jelinek
 • dr Dorota Juchno
 • prof. Jolanta Klusek
 • prof. Krzysztof Konarzewski
 • dr Ryszard Kowalski
 • mgr Bartosz Kondratek
 • dr Aneta Koronowicz
 • dr Ryszard Kowalski
 • dr Małgorzata Krzeczkowska
 • dr n. farm. Marcin Łukasik
 • dr hab. Tadeusz Malewski
 • prof. Joanna Matowicka-Karna
 • dr hab. inż. Joanna Barbara Lach
 • dr inż. Tomasz Olbrycht
 • dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
 • prof. Bożena Płonka-Syroka
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • dr Agnieszka Rak
 • dr Małgorzata Raś-Noryńska
 • dr Eliza Rybska
 • dr Edyta Rysiak
 • prof. Jakub Sawicki
 • dr Piotr Seliger
 • dr Aleksandra Skawina
 • dr Michał Solis
 • dr Danuta Solecka
 • dr Radosław Stachowiak
 • prof. Wiesław Stawiński
 • dr inż. Artur Szwalec
 • dr hab. Małgorzata Tokarska
 • mgr Beniamin Wacławik
 • dr Janusz Wasilewski
 • dr Sławomir Wierzba
 • prof. Bożena Wójtowicz
 • dr Edyta Wróbel
 • dr Anna Wysocka
 • lek. wet. Magdalena Żółkiewicz
 • mgr Michał Żyła
 • dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • dr Małgorzata Adamiec
 • dr Anna Bajek   
 • mgr Anna Batorczak
 • dr Piotr Ceryngier
 • dr Roman Chymkowski   
 • prof. Danuta Cichy   
 • dr hab. Iwona Ciereszko
 • dr Agnieszka Cieszyńska   
 • mgr Renata Czubaj
 • dr Paul Davies
 • dr Ewa Gajuś-Lankamer
 • dr Maciej Jakubowski
 • prof. Adam Kołątaj
 • prof. Jolanta Klusek   
 • prof. Adam Kołątaj   
 • prof. Krzysztof Konarzewski   
 • dr inż. Adam Kowalak
 • dr Ryszard Kowalski
 • prof. Elżbieta Królak
 • dr Iwona Majcher
 • dr Radosław Mazur   
 • dr Magdalena Nocny
 • dr Andrzej W. Nowak   
 • dr inż. Jolanta Opiela
 • dr Marcin Ożóg   
 • prof. Teresa Pękala
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • mgr Dagmara Rachalewska   
 • dr Eliza Rybska
 • dr Mateusz Salwa
 • dr Ewa Sobieszczuk-Nowicka
 • mgr Dagmara Sokołowska
 • dr Irena Siegień   
 • dr Waldemar Spallek   
 • dr Miłosława Sokół
 • dr Danuta Solecka
 • dr Dorota Sołtys   
 • dr Alina Stankiewicz
 • dr Paweł Strawiński
 • dr Radosław Stachowiak   
 • prof. Wiesław Stawiński   
 • dr Artur Szwalec   
 • prof. Ligia Tuszyńska   
 • dr Sławomir Wierzba
 • prof. Bożena Witek   
 • dr Anna Węgrzyn   
 • prof. Bożena Wójtowicz
 • dr Marta Wrzosek
 • dr Ziółkowska-Juś   
 • prof. Ilona Żeber-Dzikowska
 • dr Małgorzata Adamiec
 • dr Anna Ajduk
 • prof. Jacek Bielecki
 • dr Joanna Borgensztajn
 • dr Anna Chróścicka
 • prof. Danuta Cichy
 • dr Małgorzata Cieśla
 • mgr Renata Czubaj
 • dr Jakub Drożak
 • dr Anna Florek
 • dr Marta Gajewska
 • dr Andrzej Głażewski
 • dr Wojciech Grajkowski
 • mgr Klementyna Karlińska-Batres
 • prof. Adam Kołątaj
 • prof. Krzysztof Konarzewski
 • dr inż. Adam Kowalak
 • dr Ryszard Kowalski
 • dr Piotr Krajewski
 • prof. Maria Lityńska
 • dr Ksenia Meyza
 • dr hab. Marek Murias
 • mgr Włodzimierz Natorf
 • dr Krzysztof Nieznański
 • dr Ewa Ochwanowska
 • mgr inż. Wojciech Oleński
 • dr Marcin Ożóg
 • dr Aldona Piwko
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • dr Eliza Rybska
 • dr Irena Siegień
 • mgr Kamil Sijko
 • dr Magdalena Sobolewska
 • dr Miłosława Sokół
 • mgr Łukasz Sporny
 • dr Radosław Stachowiak
 • dr Roman Szczęsny
 • dr Artur Szwalec
 • dr Magdalena Śniegulska
 • mgr Maciej Trzebiński
 • dr hab. Ligia Tuszyńska
 • dr hab. Bożena Witek
 • dr Julita Wojciechowska
 • mgr Weronika Wronowska
 • prof. Ilona Żeber-Dzikowska
 • prof. dr hab. Lothar Staeck - Technische Universitat Berlin
 • dr Ryszard Kowalski - Instytut Biologii Akademii Podlaskiej
 • prof.dr hab. Andrzej Rzepka - Uniwersytet  Pedagogiczny w Krakowie
 • dr inż. Adam Kowalak - Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Anna Strumińska Doktór - SP nr 148 w Warszawie
 • dr Beata Jancarz-Łanczkowska -Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Bożena Witek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Barbara Baraniak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. zw. dr hab.Andrzej Witkowski - Muzeum Przyrodnicze. Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Kwinkowski - Uniwersytet  Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
 • dr Julian Piotr Sawiński - Konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 • dr hab. Ligia Tuszyńska - Uniwersytet Warszawski


Declaration about original version of the "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" quarterly
The editorial office informs that since the issue 1/2013 the original version of the quarterly is the electronical edition published in PDF or SWF files at our website marked with No. ISSN: 0239-6858; until the issue 4/2012 the original version was the paper edition marked with No. ISSN: 0239-6858.