"Biological and Environmental Education" quarterly

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 31-41

« « « 2013/1

Click this icon to see the article in pdf (Flash) | you should wait until the file will upload and then turn the pages using keyboard arrows (left and right) or catch the corner by the scroll and pull it

Marcin Zaród

Wirtualna politechnika. Otwarte kursy internetowe w edukacji przyrodniczo-technicznej

Abstrakt:

Artykuł prezentuje genezę i ofertę dydaktyczną masowych otwartych kursów internetowych – Massive Open Online Courses (MOOC) dostępnych na platformach Coursera, Udacity i EdX. Jako studium przypadku zostaje przeanalizowany kurs elektroniki 6.002x prowadzony przez Massachusetts Institute of Technology. Przedmiotem analizy metodycznej są: program, sposób konstrukcji zadań, mechanizm weryfikacji wiedzy i strona techniczna kursu. Przedstawiono propozycje użycia poszczególnych kursów w nauczaniu fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki oraz w doradztwie zawodowym związanym z tymi dziedzinami. Omówiono przykłady zastosowania kursów do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Virtual university. Massive open online courses as a tool of the science education

Abstract:

Article presents a genesis and capabilities of the non-commercial Massive Open Online Courses (MOOCs) available on platforms Coursera, Udacity and EdX. Massachusetts Institute of Technology electronics course 6.002x was selected as a case study. Course curriculum, tasks construction, examination procedures and technical issues are analyzed. Article discusses introduction of MOOC into everyday school practice.

Key words: Massive Open Online Courses (MOOCs), electro-nics course 6.002x, teaching science, school practice, professional development of teachers


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 31-41