"Biological and Environmental Education" quarterly

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2015/3

« « see all the issues

Kliknij w okładkę, by obejrzeć cały numer, lub w wybraną miniaturę poniżej, by obejrzeć konkretny artykuł. Łap za rogi: aby zmienić stronę, należy chwycić myszką za róg strony i przeciągnąć stronę (po jednym przeciągnięciu, można też obracać strony strzałkami klawiatury: w prawo i w lewo).

Od redakcji – 2

SCIENCE

SCHOOL

Urszula Poziomek, Elżbieta Barbara Ostrowska

Non-Formal Science Education Supports Schools in Poland [abstract] – 67

Małgorzata Krzeczkowska, Kamil Jurowski, Anna Jurowska, Danuta Ryniewicz, Grażyna Jurowska

The first chemical experiments in my life [abstract] – 73

Monika Pietraszko, Marcin Warchałowski

Active bats protection – info-guide article – 104

Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek

Types of inheriting the mutation. Outline of educational activities – 110

PPP IBE

New tasks of PPP (11) – 117

IN SHORT

Urszula Poziomek

Review: Nowa pracownia przyrody – 127

Małgorzata Musialik

News from the world of science (9) – 129