"Biological and Environmental Education" quarterly

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/3

« « see all the issues

Kliknij w okładkę, by obejrzeć cały numer, lub w wybraną miniaturę poniżej, by obejrzeć konkretny artykuł. Łap za rogi: aby zmienić stronę, należy chwycić myszką za róg strony i przeciągnąć stronę (po jednym przeciągnięciu, można też obracać strony strzałkami klawiatury: w prawo i w lewo).

Od redakcji – 2

SCIENCE

Monika Lipińska, Joanna Gołębiewska, Magdalena Kubiak, Anna Kuczyńska

Orchids are not only exotic – the fascinating world of Polish orchid species (Orchidaceae Juss.) [abstract] – 3

Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Jakub Maculewicz, Adam Latała

Allelopathic effects of Synechococcus sp. on selected cyanobacteria [abstract] – 11

Wioleta Małgorzata Tylman, Izabela Magdalena Rzeszutko, Grażyna Dąbrowska

Human microbiome and its importance for the proper functioning of the organism [abstract] – 26

Monika Wójcicka-Kloch, Bernadetta Skrzeczyńska, Justyna Biernacka, Iwona Stanisławska

The influence of testosterone in the human body [abstract] – 41

SCHOOL

Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Beata Bałdyga, Andrzej Rydzewski

Implementation of Remote Sensing of Land Surface course using Bilko [abstract] – 74

IN SHORT

Magdalena Myga-Nowak, Agnieszka Godela, Monika Lewańska, Tomasz Głąb, Janusz Boratyński

The Academy of Young Inventors – 130

Katarzyna Nieszporek, Janusz Fyda, Małgorzata Grodzińska-Jurczak

New courses of study in response to the social and economic changes – 134

Marek Guzik, Alicja Walosik

Maritime Museum at the foot of mountains – 136