"Biological and Environmental Education" quarterly

ISSN 1643-8779Eco-materials in EBiŚ - all in 1

We have gathered materials which may help in environmental education from 8 issues of EBiŚ. School teachers, students and academic teachers have then as on the one plate: offers of school activities with materials, eco-inspirations, scientific articles concerning knowledge about environment and environmental education problems, as well as book reviews.

Click on the hyperlink, then text-icon to see the text and then turn pages by pulling the corners.

[Photo: David Iliff, licencce: CC BY-SA 3.0, on the picture: Hopetoun Falls w Australii]

 

For teachers – educational offers (materials)

 

Agnieszka Romaneczko

Manifest ekologiczny XXI wieku Scenariusz do cyklu lekcji

Katarzyna Potyrała, Katarzyna Nycz

Mediacja problemów środowiskowych – propozycje rozwiązań dydaktycznych [abstrakt]

Katarzyna Kubaś

Woda – płynny skarb. Scenariusz lekcji przyrody

Aleksandra Kubica, Wiktoria Sobczyk, Urszula Poziomek

Metoda badawcza i uwrażliwienie na stan środowiska – propozycja zajęć terenowych

Sebastian Pilichowski

Galasy – teoria w praktyce Scenariusz lekcji biologii w terenie

Sebastian Pilichowski

Wykorzystanie galasów w lubuskich buczynach do edukacji. Materiały i scenariusz

Agnieszka Romaneczko

Ziemia sama się sobą zachwyca – natura w poetyckim i malarskim kalejdoskopie. Scenariusz do cyklu lekcji

Urszula Poziomek

Łańcuchy i sieci pokarmowe na polu – zajęcia z biologii

 

Eco-inspirations

 

Pracownia Edukacji Żywej

„Ekologiczny Survival” – niezwykła eko-przygoda dla dzieci i rodziców

Krzysztof Kolenda

„Chronimy lokalną przyrodę” – kształtowanie świadomości przyrodniczej i ochrona siedlisk płazów w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2009–2014

 

Environmental knowledge

 

Joanna Uchańska