"Biological and Environmental Education" quarterly

ISSN 1643-8779We reveal our reviewers 2014!

Who guarded the quality of the texts for last year? According to the practice which we have adopted a few years ago, we present a list of reviewers who provided opinions on the articles published by the EBIŚ in 2014, of course, not revealing who has reviewed which text. All of them we thank for a good cooperation! Check who is there!

Reviewers 2014:

 • dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • dr Małgorzata Adamiec
 • dr Anna Bajek   
 • mgr Anna Batorczak
 • dr Piotr Ceryngier
 • dr Roman Chymkowski   
 • prof. Danuta Cichy   
 • dr hab. Iwona Ciereszko
 • dr Agnieszka Cieszyńska   
 • mgr Renata Czubaj
 • dr Paul Davies
 • dr Ewa Gajuś-Lankamer
 • dr Maciej Jakubowski
 • prof. Adam Kołątaj
 • prof. Jolanta Klusek   
 • prof. Adam Kołątaj   
 • prof. Krzysztof Konarzewski   
 • dr inż. Adam Kowalak
 • dr Ryszard Kowalski
 • prof. Elżbieta Królak
 • dr Iwona Majcher
 • dr Radosław Mazur   
 • dr Magdalena Nocny
 • dr Andrzej W. Nowak   
 • dr inż. Jolanta Opiela
 • dr Marcin Ożóg   
 • prof. Teresa Pękala
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • mgr Dagmara Rachalewska   
 • dr Eliza Rybska
 • dr Mateusz Salwa
 • dr Ewa Sobieszczuk-Nowicka
 • dr Irena Siegień   
 • dr Waldemar Spallek   
 • mgr Dagmara Sokołowska
 • dr Miłosława Sokół
 • dr Danuta Solecka
 • dr Dorota Sołtys   
 • dr Alina Stankiewicz
 • dr Radosław Stachowiak   
 • prof. Wiesław Stawiński   
 • dr Paweł Strawiński
 • dr Artur Szwalec   
 • prof. Ligia Tuszyńska   
 • dr Sławomir Wierzba
 • prof. Bożena Witek   
 • dr Anna Węgrzyn   
 • prof. Bożena Wójtowicz
 • dr Marta Wrzosek
 • dr Ziółkowska-Juś   
 • prof. Ilona Żeber-Dzikowska