kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Mamy 5 punktów na liście czasopism

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW opublikowanym w grudniu 2013 r. artykuły naukowe publikowane w Edukacji Biologicznej i Środowiskowej otrzymują po 5 punktów. Kolejny punkt dla EBiŚ to głównie skutek pozytywnej ewaluacji numerów z 2012 i kilku rozwiązań wprowadzonych w 2013 r. A za rok – mamy nadzieję na następne.

Kwartalnik EBiŚ do jesieni 2012 r. miał 2 punkty. W listopadzie 2012 r. otrzymał już 4 punkty. Podobnie jak w przypadku obecnych 5 punktów, wynik obciążony jest jeszcze uwzględnianiem po części punktacji sprzed 2012 r. Z roku na rok stara punktacja obciąża jednak w coraz mniejszym stopniu. Co więcej, przyjmujemy rozwiązania mające na celu zwiększenie dotychczasowej liczby punktów.

Na pozytywną ocenę w 2013 r. wpływ miała przede wszystkim praca założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego pisma prof. Danuty Cichy, za co bardzo Pani Profesor dziękujemy.

Lista B czasopism dostępna jest na stronie MNiSW: tutaj