kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Biofuzje – interdyscyplinarna konferencja

Komórki macierzyste​, nowotworzenie, immunologia, genetyka medyczna. Tym zagadnieniom będzie poświęcona II Studencka Konferencja Biologii Medycznej „Biofuzje”. Odbędzie się ona w dniach 23-25 maja 2014​ na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy zapraszają studentów nauk przyrodniczych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z całego kraju.

Celem konferencji jest próba interdyscyplinarnego ujęcia zagadnień łączących dziedziny biologii i medycyny (stąd pomysł „Biofuzji") – stworzenia możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń, dyskusji naukowej, integracji, a przede wszystkim prezentacji wyników własnych badań i projektów naukowych z dziedziny biologii medycznej przez młodych naukowców ze środowisk akademickich z całej Polski.

Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w jednym z czterech ww. bloków tematycznych – prężnie rozwijających się dziedzin nauki.

Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Biologii Medycznej „Antidotum”, działającego przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego od początku 2012 r.

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: http://biofuzje.pl