kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Nanoplaster jako alternatywa dla tradycyjnej szczepionki

Platforma BioSpectrum Asia-Pacific przyznała 18 marca br. nagrodę BioSpectrum Asia-Pacific Emerging Company of the Year Award (dla wyłaniającej się firmy roku) firmie biotechnologicznej Vaxxas, zajmującej się opracowywaniem szczepionek nowej generacji z zastosowaniem nanoplastra (Nanopatch™) zamiast standardowej igły [1].

Szczepionka nowej generacji ma być podawana za pomocą nanoplastra, a nie w postaci zastrzyku. Wynalazcą tej metody jest profesor Mark Kendall z Instytutu Bioinżynierii i Nanotechnologii Uniwersytetu w Queensland. Wykonany z krzemu nanoplaster ma wymiary 1cm/1cm i pokryty jest układem mikroigieł z naniesioną uprzednio szczepionką (zdjęcia poniżej).

Ryc. 1. Zdjęcie czubka tradycyjnej igły na tle nanoplastra pokrytego układem mikroigieł [2]

 Ryc. 2. Mikrofotografia powierzchni nanoplastra [3]

W trakcie kontaktu ze skórą, mikroigły nanoplastra bezboleśnie wkłuwają się w warstwę naskórka i dostarczają antygeny do krwioobiegu (zdjęcie poniżej).

Ryc. 3. Mikrofotografia ukazująca nakłuwanie naskórka przez pojedynczą mikroigłę nanoplastra (kolor zielony). Kolory na fotografii uzyskane zostały w procesie obróbki komputerowej [4]

 

Badania na myszach z użyciem szerokiej gamy antygenów wykazały, że użycie Nanopatch™ powodowało znacznie silniejsze reakcje odpornościowe u myszy niż użycie tradycyjnych szczepionek podawanych za pomocą igieł [5]. Dane uzyskane z testów na większych zwierzętach pozwolą na rozpoczęcie testów klinicznych tej metody szczepień. Opracowywany jest również aplikator nanoplastra oraz technologia optymalnego sposobu osadzania antygenów na mikroigłach.

Szczepionki nowej generacji czeka jeszcze długa seria testów, ale jak podaje dyrektor generalny Vaxaas – David Hoey, oprócz oczywistej zalety w postaci eliminacji bólu w trakcie szczepienia, zastosowanie Nanopatch™ może w przyszłości znacznie obniżyć koszty produkcji i przechowywania szczepionek, ponieważ immobilizacja antygenów na mikroigłach wyeliminuje stosowanie znacznych ilości substancji dodatkowych. Ponadto, producenci nanoplastra twierdzą, że ze względu na stały stan skupienia substancji czynnych osadzonych na mikroigłach, szczepionek nie bę dzie trzeba przechowywać w niskich temperaturach.

 

Trudniejsze terminy:

Immobilizacja polega na unieruchomieniu cząstek na stałej powierzchni lub w złożu.

Antygen to czynnik, który aktywuje układ odpornościowy.

Literatura:

[1] http://www.vaxxas.com/about-vaxxas

[2] http://medcitynews.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/ uploads/Vaxxas-nanopatch.jpg

[3] http://www.anff.org.au/sites/all/files/images/nanopatch14032011.jpg

[4] http://www.hpcimedia.com/images/website/ManChemNews/ DIR_12/F_16636.jpg.

[5] http://medcitynews.com/2013/05/its-smaller-than-a-fingernail-but-this-needle-free-nanopatch-could-be-the-future-of-vaccines

 

Marcin M. Chrzanowski, PPP

Tekst pochodzi z EBiŚ 3/2013