kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Oceniamy 3 numery!

Od ponad pół roku wydajemy EBiŚ w nowej wersji. Czas ocenić te działania. Zapraszamy do wspólnego dopracowania formuły kwartalnika przez przysłanie prostej ANKIETY

Bardzo zależy nam na Państwa zdaniu, bo chcemy, by kwartalnik był jak najbardziej przydatny dla czytelników. Jej wypełnienie jest bardzo łatwe, a dostarczy nam cennych informacji, na podstawie których będziemy ulepszać czasopismo (przejdź do ankiety).

O ankiecie poinformowaliśmy wojewódzkie kuratoria oświaty, prosząc je, aby rozesłały listy do Dyrektorów i Nauczycieli, w których przedstawiamy nasz kwartalnik i zachęcamy do jej wypełnienia. Poinformowaliśmy też nauczycieli, do których mamy kontakt. Wszystkich Państwa prosimy o przekazanie informacji o możliwości bezpłatnego przeglądania EBiŚ i wypełnienia ankiety zainteresowanym osobom.

Ankieta składa się z kilku pytań. Uzupełnia się ją wybierając podane opcje lub wypełniając odpowiednie okienka formularza na stronie internetowej: http://ebis.ibe.edu.pl/ankieta

Oto jej większy fragment (kliknij):

Ankieta jest ona anonimowa, ale osoby, które chciałyby zostawić nam swoje dane, mogą to zrobić.

Zapraszamy.