kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Edukacja w zakresie seksualności w EBiŚ

Konkursy oraz rzetelne artykuły naukowe – już niebawem rozpoczniemy w EBiŚ serię działań mających pomóc w dobrym nauczaniu wiedzy o seksualności człowieka. Jesteśmy przekonani, że nauczanie to musi opierać się na konkretnych wartościach. Dlatego też przedstawiając poniżej nasze plany – proponujemy podstawowe zasady, które nam przyświecają. Zobacz, jakie to działania i jakie to zasady.

 

Edukacja zdrowotna w zakresie seksualności człowieka 

W najbliższych numerach naszego kwartalnika postanowiliśmy zająć się m.in. zagadnieniami związanymi ze szkolną edukacją dotyczącą seksualności człowieka.

Edukacja ta powinna być zorientowana na podstawowe wartości bliskie każdemu człowiekowi. Wiedzę o seksualności człowieka proponujemy przekazywać opierając się na wartości, jaką jest ludzka godność. Z wartości tej wywodzimy postawę szacunku do człowieka, która wiąże się z troską o niego i z podmiotowym jego traktowaniem. Zakładamy, że z szacunkiem należy się odnosić zarazem do innych, jak i do siebie samego. Wierzymy, że godność i szacunek mają charakter uniwersalny – że jednoczą ludzi, a nie dzielą.

W naszym przekonaniu postawy te skutecznie kształtować może edukacja w zakresie seksualności człowieka, która zorientowana jest na zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Proponujemy więc tak dobierać i przedstawiać treści z zakresu wiedzy o seksualności człowieka,

  • aby uczniowie wiedzieli, co służy, a co szkodzi ciału, oraz
  • aby wraz z rozwojem ciała, umysłu i psychiki uświadamiali sobie, jak poszczególne wybory i praktyki wpływają na własne zdrowie oraz na łączące bliskich sobie ludzi relacje.

Podmiotowe traktowanie ucznia wymaga przestrzegania w ramach tak pojętej edukacji zdrowotnej dwóch podstawowych zasad:

  1. nie narzucać własnych poglądów na problemy związane z seksualnością człowieka;
  2. przekazywać rzetelną wiedzę biologiczną i medyczną, opartą na wysokiej klasy źródłach.

Wierzymy, że przekazanie pełnej prawdy z zakresu wiedzy o seksualności człowieka w sposób dostosowany do możliwości poznawczych uczniów pozwoli im wykształcić dojrzałą podstawę wobec problemów związanych z tą sferą życia człowieka. Tak ukierunkowana edukacja seksualna pozwoli mieć zawsze na względzie człowieka jako osobę, pogłębiając u ucznia zarówno zasób wiedzy merytorycznej, jak i kształtując jego odpowiedzialność za dobrostan własny i osób mu bliskich.

Chcemy, by kwartalnik “Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” stał się środkiem ułatwiającym Państwu dotarcie do wiarygodnych źródeł wiedzy w zakresie edukacji seksualnej. Włączając się w realizację wyżej wymienionych celów, będziemy Państwu proponować artykuły naukowe zamówione przez readakcję EBiŚ, poświęcone m.in. budowie i funkcjonowaniu układu rozrodczego człowieka i reagulacji hormonalnej towarzyszącej rozwojowi płciowemu człowieka, a także znaczeniu życia seksualnego na jakość bliskich relacji i związków między ludźmi.

Planujemy także ogłoszenie konkursu na ciekawe, wartościowe merytorycznie scenariusze lekcji z zakresu edukacji seksualnej. Wyłonione w drodze konkursu scenariusze będą publikowane na łamach kwartalnika. Zamierzamy również ogłosić konkurs na pracę dyplomową dotyczącą problemu edukacji seksualnej w polskich szkołach. Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić do prowadzenia badań nad tym obszarem edukacji, ponieważ jedynie dobrze znając aktualny stan edukacji w tym zakresie możemy zastanawiać się nad zaproponowaniem lepszych sposobów przekazywania wiedzy o seksualności człowieka na poszczególnych etapach edukacji szkolnej.

Zachęcamy do śledzenia nie tylko kwartalnika EBiŚ, ale także strony internetowej (ebis.ibe.edu.pl) oraz naszego profilu na Facebooku. W obu serwisach będziemy umieszczać najświeższe informacje dotyczące obu konkursów i pozostałych działań planowanych w tym zakresie przez redakcję EBiŚ.

Redakcja EBiŚ

 

 

Źródło obrazka: flickr (licencja na dowolne korzystanie)