kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Wersja PL numeru 1/2014

Zgodnie z obietnicą nasi prenumeratorzy otrzymali w PDF polską wersję numeru 1/2014, który w wersji pierwotnej ukazał się w całości po angielsku. Dla czytelników naszej strony udostępniamy go w pliku SWF tutaj. Warto zajrzeć, bo zawiera wiele niezwykle ciekawych informacji.

Co rośliny robią zimą, na czym polegają choroby mitochondrialne, jak bardzo ważnym dla różnych kultur stał się taki wytwór natury jak muszla. To tematy podjęte w tym numerze w dziale NAUKA.

W dziale SZKOŁA m.in. wszystko, co warto wiedzieć o metodologii największego badania edukacyjnego na świecie, czyli PISA. Piszą o niej dr Jacek Haman i dr Elbieta Barbara Ostrowska, którzy badaniu PISA w Polsce towarzyszą od samego początku.

Ponadto:

  • wyniki badania, pokazującego, w jakim stopniu uczniowie gimnazjum myślą krytycznie korzystając na lekcji biologii z materiałów z internetu,
  • media i transformacje społeczne w kształtowaniu postaw dotyczących edukacji seksualnej,
  • coraz bardziej popularne Science and Technology Studies w kontekście edukacji przyrodniczej, ścisłej i technicznej
  • biologia i ekologia a matematyka (EN)
  • oraz bardzo ciekawe wyniki badania polskich rolników, które pokazały efekty kosztownych programów szkoleniowych dotyczących świadomości ekologicznej.

Do tego jak zwykle atrakcyjne scenariusze zajęć, zadania z przedmiotów przyrodniczych z komentarzami, a także ciekawe informacje w dziale KRÓTKO.

Zapraszamy do czytania, prenumerowania, korzystania z tekstów na zajęciach i współpracy.