kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Numer specjalny: Konferencja Dydaktyków Poznań 2013

Dydaktyka biologii i innych przedmiotów przyrodniczych oczami badaczy z całej Polski. 23 artykuły pokazujące różne aspekty coraz trudniejszego wyzwania, jakim jest edukacja przyrodnicza, w tym m.in. miskoncepcje oraz niepewne losy edukacji środowiskowej i zdrowotnej. Zapraszamy do lektury numeru specjalnego EBiŚ 2014/s1, zawierającego wystąpienia uczestników XVIII Konferencji Dydaktyków Biologii (Poznań 2013), wydanego wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cały numer dostępny jest bezpłatnie w pliku PDF, do pobrania: tutaj [7,5 MB]

Zapraszamy do lektury:

 

 

W numerze opublikowano następujące artykuły:

 

UJĘCIE OGÓLNE

Wiesław Stawiński

Dydaktyka biologii na rozdrożu

Ilona Żeber-Dzikowska

Komunikacja interpersonalna nauczyciel-uczeń w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych

Agnieszka Cieszyńska

Pojęcia, wiedza, mózg

Eliza Rybska, Agnieszka Cieszyńska, Renata Dudziak

Kiedy praktyka czyni mistrzem?

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik

Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki badań biologicznych – analiza wybranych dokumentów

Elbieta Buchcic

Czynniki wpływające na jakość pracy ucznia

 

UJĘCIE SZEROKIE

Iwona Piotrowska

Dzieła sztuki jako źródła wiedzy geograficznej

Maciej Błaszak

Czy ewolucja ma kierunek?

Ewa Szadzińska

Zrównoważony rozwój w edukacji szkolnej

 

WIEDZA I MISKONCEPCJE

Takao Ishikawa

Prawda czy fałsz? Treści naukowe w środkach masowego przekazu

Marlena Zielińska, Aleksandra Kawczyńska, Justyna Wiśniewska

Badanie stanu wiedzy i postaw uczniów oraz studentów wobec żywności modyfikowanej genetycznie

Lilianna Malińska, Eliza Rybska, Ewa Sobieszczuk-Nowicka, Małgorzata Adamiec

Osmoza dotyczy wody, a dyfuzja innych cząsteczek. Czyli błędnie mniemanie studentów o procesach dyfuzji i osmozy

Zofia Anna Sajkowska, Eliza Rybska

Czy płazy i gady to jedna rodzina? Herpetologia w polskich podręcznikach

Maksymilian Jędryczkowski, Eliza Rybska, Małgorzata Adamiec, Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Diagnoza miskoncepcji z obszaru ruchów roślin wśród studentów biologii

 

W TERENIE

Iwona Majcher

Teren przyszkolny – jego granice i funkcje w umysłach studentów, byłych uczniów

Barbara Świątek, Beata Wołos

Czy warto organizować zajęcia poza salą lekcyjną?

Anna Maria Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Projekty gimnazjalne jako odpowiedź na aktualne potrzeby ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Adam Kowalak

Wpływ długofalowy realizacji programu edukacji ekologicznej „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” na
działalność szkół i gmin

Anna Nowak

Roślinność najbliższego otoczenia szkoły w edukacji zdrowotnej

 

EDUKACJA ZDROWOTNA

Danuta Cichy

Edukacja środowiskowa i zdrowotna wobec przemian cywilizacyjnych

Alina Stankiewicz

Zdrowie i jego uwarunkowania w opinii studentów biologii i ochrony środowiska

Magdalena Nocny

Wpływ edukacji szkolnej na zachowania zdrowotne uczniów

Ewa Pyłka-Gutowska

Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi w świetle wyników konkursu interdyscyplinarnego