kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779

 

Zacznij rok z EBiŚ: przegląd roku 2014

Bio-art, komunikacja u roślin, biedronka azjatycka, współczesna estetyka przyrody, błędne przekonania (miskoncepcje), eksperyment z zieloną jajecznicą, patentowanie genów, kartograficzne anamorfozy. A do tego: co rośliny robią zimą i co może symbolizować muszla? Warto, aby nic umknęło. Zapraszamy do sprawdzenia, co zebraliśmy w roku 2014, by z tym bogactwem zacząć nowy.

W czterech tegorocznych numerach opublikowaliśmy 17 artykułów naukowych w dziale NAUKA i 15 w dziale SZKOŁA, 15 materiałów wspomagających nauczanie i 15 tekstów w dziale KRÓTKO. Ponadto wydaliśmy numer specjalny z 23 teksty wystąpień z XVIII Konferencji Dydaktyków Biologii (UAM w Poznaniu, 2013).

Wszystko po to, aby dostarczać naszym Czytelnikom najnowszą wiedzę oraz inspiracje.

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi numerami (wystarczy kliknąć w wybraną okładkę, by przejść do strony numeru lub pliku). Ponadto poniżej publikujemy zestawienie wszyskich tekstów z 2014 r. uporządkowane według działów.

Szczególnie zapraszamy do przejrzenia dwóch ostatnich numerów, w których czekają m.in. bio-art, biedronka azjatycka, kortyzol, współczesna estetyka przyrody, eksperyment z zieloną jajecznicą i tajemnica koali, który ma swój specjalny sposób na oddawanie ciepła (w Nowościach ze świata nauki), a także wiele ciekawych tematów związanych z dydaktyką (Questoning the Author czy błedne przekonania) i materiałów dydaktycznych.

Życzymy wszystkiego dobrego w roku 2015!

 

NAUKA

Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec, Ewa Sobieszczuk-Nowicka

What do plants do in winter? [abstrakt] – 1/2014, 3-11

Volha Paulouskaya

Mitochondrial diseases [abstrakt] – 1/2014, 12-18

Eliza Rybska

Symbolism of shells in world culture [abstrakt] – 1/2014, 19-28

Katarzyna Ciąćka, Urszula Krasuska

Poliaminy – być albo nie być dla rośliny [abstrakt] – 2/2014, 3-10

Monika Wójcicka-Kloch, Iwona Stanisławska

Mukowiscydoza [abstrakt] – 2/2014, 11-17

Joanna Uchańska

O patentowaniu ludzkich genów. Od Helacyton gartleri do BRCA1 i BRCA2 [abstrakt] – 2/2014, 18-26

Daria Reczyńska, Bożena Witek

Życie w ekstremalnych warunkach [abstrakt] – 2/2014, 27-33

Anna Szymonik

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi i związkami organicznymi: farmaceutykami, narkotykami i pestycydami [abstrakt] – 2/2014, 34-40

Tomasz Kopczewski

Allelopatia – czy rośliny potrafią się komunikować? [abstrakt] – 3/2014, 3-8

Paweł Staszek, Anna Antosik, Urszula Krasuska, Agnieszka Gniazdowska

L-kanawanina – niebiałkowy aminokwas toksyczny dla zwierząt i roślin [abstrakt] – 3/2014, 9-17

Magdalena Lange, Agata Borowik

Izolacja i hodowla mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego w warunkach in vitro – techniczne aspekty [abstrakt] – 3/2014, 18-24

Krzysztof Kołątaj

Biedronka azjatycka [abstrakt] – 3/2014, 25-30

Magdalena Lange

Laboratorium artysty – stworzenie bio-artu [abstrakt] – 3/2014, 31-34

Olga Andrzejczak, Agnieszka Gniazdowska

Tlenek azotu – podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące roli tej cząsteczki w regulacji wzrostu i rozwoju roślin [abstrakt] – 4/2014, 3-10

Kamila Kulbat

Reaktywne formy tlenu w mechanizmach obronnych roślin [abstrakt] – 4/2014, 11-16

Paweł Jonczyk

Kortyzol – hormon o charakterze antyanabolicznym [abstrakt] – 4/2014, 17-26

Mateusz Salwa

Współczesna estetyka przyrody – wybrane zagadnienia [abstrakt] – 4/2014, 27-33

SZKOŁA – artykuły

Jacek Haman, Elżbieta Barbara Ostrowska

OECD PISA methodology and the interpretation of Polish students’ results in the area of science [abstrakt] – 1/2014, 21-41

Izabela Szot

Developing students critical thinking during biology lessons in junior high school with the use of IT [abstrakt] – 1/2014, 42-46

Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała

The formative role of media and social transformation on attitudes to sex education [abstrakt] – 1/2014, 47-52

Marcin Zaród

Laboratory under microscope. From sociology of science to the STEM education [abstrakt] – 1/2014, 53-57

Ilona Horychová, Milada Švecová

Connection of biology and ecology with mathematics [abstrakt] – 1/2014, 58-63

Adam Kowalak

Environmental awareness and attitudes of farmers with environmental commitments [abstrakt] – 1/2014, 64-72

Anna Markowska

Inne spojrzenie na świat – kartograficzne anamorfozy powierzchni [abstrakt] – 2/2014, 41-51

Enzo Arévalo-García

Making science more interesting, easy to learn and (hopefully) enjoyable [abstrakt] – 2/2014, 52-57

Eliza Rybska

Projekt badawczy w projekcie edukacyjnym. Jak doktoranci planują zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem metody projektu? [abstrakt] – 3/2014, 35-41

Ligia Tuszyńska, Beata Gawrońska

Dydaktyka szkoły wyższej – obowiązkowy przedmiot dla doktorantów [abstrakt] – 3/2014, 42-48

Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska, Elżbieta Rożej-Pabijan

Problematyka różnorodności biologicznej w kształceniu studentów na kierunkach przyrodniczych [abstrakt] – 3/2014, 49-57

Eliza Rybska, Anna Basińska

Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author w dydaktyce [abstrakt] – 4/2014, 34-40

Alina Stankiewicz

Dydaktyka szkoły wyższej – obowiązkowy przedmiot dla doktorantów [abstrakt] – 4/2014, 41-48

Jan Amos Jelinek

Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach... oczami studentów kierunku wychowanie przedszkolne [abstrakt] – 4/2014, 49-55

Krzysztof Spalik, Anna Markowska, Maciej Lechowicz, i inni

Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych [abstrakt] – 4/2014, 56-66

Wiesław Stawiński

Dydaktyka biologii na rozdrożu [abstrakt] – 5/2014, 6-14

Ilona Żeber-Dzikowska

Komunikacja interpersonalna nauczyciel-uczeń w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych [abstrakt] – 5/2014, 15-25

Agnieszka Cieszyńska

Pojęcia, wiedza, mózg. Podmiotowe ujęcie pojęć jako strukturalnych składników wiedzy [abstrakt] – 5/2014, 26-31

Eliza Rybska, Agnieszka Cieszyńska, Renata Dudziak

Kiedy praktyka czyni mistrzem? [abstrakt] – 5/2014, 32-37

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik

Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki badań biologicznych – analiza wybranych dokumentów [abstrakt] – 5/2014, 38-42

Elżbieta Buchcic

Czynniki wpływające na jakość pracy ucznia [abstrakt] – 5/2014, 43-49

Iwona Piotrowska

Dzieła sztuki jako źródła wiedzy geograficznej [abstrakt] – 5/2014, 50-56

Maciej Błaszak

Czy ewolucja ma kierunek? [abstrakt] – 5/2014, 57-63

Ewa Szadzińska

Zrównoważony rozwój w edukacji szkolnej [abstrakt] – 5/2014, 64-69

Takao Ishikawa

Prawda czy fałsz? Treści naukowe w środkach masowego przekazu [abstrakt] – 5/2014, 70-74

Marlena Zielińska, Aleksandra Kawczyńska, Justyna Wiśniewska

Badanie stanu wiedzy i postaw uczniów oraz studentów... wobec żywności modyfikowanej genetycznie [abstrakt] – 5/2014, 75-84

Lilianna Malińska, Eliza Rybska, Ewa Sobieszczuk-Nowicka, Małgorzata Adamiec

Osmoza dotyczy wody, a dyfuzja innych cząsteczek. Czyli błędnie mniemanie studentów o procesach dyfuzji i osmozy [abstrakt] – 5/2014, 85-91

Zofia Anna Sajkowska, Eliza Rybska

Czy płazy i gady to jedna rodzina? Herpetologia w polskich podręcznikach [abstrakt] – 5/2014, 92-98

Maksymilian Jędryczkowski, Eliza Rybska, Małgorzata Adamiec, Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Diagnoza miskoncepcji z obszaru ruchów roślin... wśród studentów biologii – 5/2014, 99-106

Iwona Majcher

Teren przyszkolny – jego granice i funkcje w umysłach studentów, byłych uczniów [abstrakt] – 5/2014, 107-112

Barbara Świątek, Beata Wołos

Czy warto organizować zajęcia poza salą lekcyjną? [abstrakt] – 5/2014, 113-119

Anna Maria Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Projekty gimnazjalne jako odpowiedź na aktualne potrzeby ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju [abstrakt] – 5/2014, 120-126

Adam Kowalak

Wpływ długofalowy realizacji programu edukacji ekologicznej „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” na działalność szkół i gmin [abstrakt] – 5/2014, 127-133

Anna Nowak

Roślinność najbliższego otoczenia szkoły w edukacji zdrowotnej [abstrakt] – 5/2014, 134-138

Danuta Cichy

Edukacja środowiskowa i zdrowotna wobec przemian cywilizacyjnych [abstrakt] – 5/2014, 139-144

Alina Stankiewicz

Zdrowie i jego uwarunkowania w opinii studentów biologii i ochrony środowiska [abstrakt] – 5/2014, 145-152

Magdalena Nocny

Wpływ edukacji szkolnej na zachowania zdrowotne uczniów [abstrakt] – 5/2014, 153-155

Ewa Pyłka-Gutowska

Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi w świetle wyników konkursu interdyscyplinarnego [abstrakt] – 5/2014, 156-167

SZKOŁA – materiały dydaktyczne

Ilona Żeber-Dzikowska, Aleksandra Szydłowska

Stem cells lesson. Classroom learning scenario – 1/2014, 73-77

Sebastian Pilichowski

Blooming – May classes. Scenario – 1/2014, 78-95

PPP IBE

The new tasks of the Science Section of the Educational Research Institute (PPP IBE) – 1/2014, 96-104

Katarzyna Kubaś, Marta Sowińska

Od poczęcia do śmierci Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie – 2/2014, 58-72

Agnieszka Romaneczko

Manifest ekologiczny XXI wieku Scenariusz do cyklu lekcji – 2/2014, 73-79

PPP IBE

Nowe zadania PPP (6) – 2/2014, 80-86

Katarzyna Kubaś

Woda – płynny skarb. Scenariusz lekcji przyrody – 3/2014, 58-64

Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada

The Educating Insects – edukujące owady. Didactical material – materiał dydaktyczny – 3/2014, 65-81

PPP IBE

Nowe zadania PPP (7) – 3/2014, 82-88

Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek, Katarzyna Derlatka

Komórki macierzyste – część II. Scenariusz zajęć edukacyjnych – 4/2014, 67-72

Aleksandra Kubica, Wiktoria Sobczyk, Urszula Poziomek

Metoda badawcza i uwrażliwienie na stan środowiska – propozycja zajęć terenowych – 4/2014, 73-79

Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Elżbieta Barbara Ostrowska, Marcin M. Chrzanowski

Jak wprowadzić eksperyment naukowy... na lekcje chemii w gimnazjum? Mini-poradnik – 4/2014, 80-83

Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Elżbieta Barbara Ostrowska, Marcin M. Chrzanowski

„Zielona jajecznica”. Propozycja eksperymentu na lekcję chemii w gimnazjum – 4/2014, 84-86

Sebastian Pilichowski

Wykorzystanie galasów w lubuskich buczynach do edukacji. Materiały i scenariusz – 4/2014, 87-99

PPP IBE

Nowe zadania PPP (8) – 4/2014, 100-107

KRÓTKO

Ilona Żeber-Dzikowska

Review of the book Education for sustainable development: theory – practice – research – 1/2014, 105-106

Marcin M. Chrzanowski, Małgorzata Musialik

Science-world news (5) – 1/2014, 107-109

Piotr Bębas, Marcin M. Chrzanowski

Photo of the issue: Bumble bee on Echinacea purpurea – 1/2014, 110-111

Wiesław Stawiński

Recenzja książki Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Podręcznik akademicki – 2/2014, 87-87

Eliza Rybska,

Dydaktyka…, ale jaka? W Gdańsku o dydaktyce akademickiej – 2/2014, 88-89

Małgorzata Musialik, Marcin M. Chrzanowski

Nowości ze świata nauki (6) – 2/2014, 90-93

Danuta Cichy

Recenzja książki: Sylwetki polskich dydaktyków i nauczycieli Biologii – 3/2014, 89-90

Michał Skoczylas, Ewa Siwiec

Tydzień mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekonferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014 (relacja) – 3/2014, 81-92

Małgorzata Musialik

Nowości ze świata nauki (7) – 3/2014, 93-94

Marcin Trepczyński

Recenzja książki: „Guzik” – 4/2014, 108-108

Beata Gawrońska, Redakcja

Dydaktyka szkoły wyższej – okiem biologa i pedagoga. Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych – 4/2014, 109-109

Krzysztof Kolenda

„Chronimy lokalną przyrodę” – kształtowanie świadomości przyrodniczej i ochrona siedlisk płazów w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2009–2014 – 4/2014, 110-112

Pracownia Edukacji Żywej

„Ekologiczny Survival” – niezwykła eko-przygoda dla dzieci i rodziców – 4/2014, 113-114

Redakcja

Sprawozdanie z konkursu „Moja lekcja o seksualności człowieka” – 4/2014, 115-116

Marcin M. Chrzanowski, Takao Ishikawa

Nowości ze świata nauki (8) – 4/2014, 117-123