kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Eko-teksty w EBiŚ - wszystko w jednym

Materiały przydatne w edukacji ekologicznej, które pojawiały się w ostatnich 8 numerach EBiŚ, zebraliśmy poniżej w jednym miejscu. Nauczyciele, uczniowie, akademicy zainteresowani problematyką środowiskową mają więc jak na talerzu: propozycje zajęć i materiały dydaktyczne, eko-inspiracje, artykuły naukowe dot. wiedzy o środowisku, artykuły naukowe poświęcone edukacji ekologicznej oraz recenzje dotyczących jej książek.

Wystarczy kliknąć w link, a następnie w ikonkę danego tekstu, aby uzyskać podgląd wybranego tekstu; następnie zaś pociągać za górne rogi stron, aby je przekładać.

[Autor zdjęcia: David Iliff, licencja: CC BY-SA 3.0, na zdjęciu: Hopetoun Falls w Australii]

 

Dla nauczycieli – propozycje dydaktyczne (materiały)

 

Agnieszka Romaneczko

Manifest ekologiczny XXI wieku Scenariusz do cyklu lekcji

Katarzyna Potyrała, Katarzyna Nycz

Mediacja problemów środowiskowych – propozycje rozwiązań dydaktycznych [abstrakt]

Katarzyna Kubaś

Woda – płynny skarb. Scenariusz lekcji przyrody

Aleksandra Kubica, Wiktoria Sobczyk, Urszula Poziomek

Metoda badawcza i uwrażliwienie na stan środowiska – propozycja zajęć terenowych

Sebastian Pilichowski

Galasy – teoria w praktyce Scenariusz lekcji biologii w terenie

Sebastian Pilichowski

Wykorzystanie galasów w lubuskich buczynach do edukacji. Materiały i scenariusz

Agnieszka Romaneczko

Ziemia sama się sobą zachwyca – natura w poetyckim i malarskim kalejdoskopie. Scenariusz do cyklu lekcji

Urszula Poziomek

Łańcuchy i sieci pokarmowe na polu – zajęcia z biologii

 

Eko-inspiracje

 

Pracownia Edukacji Żywej

„Ekologiczny Survival” – niezwykła eko-przygoda dla dzieci i rodziców

Krzysztof Kolenda

„Chronimy lokalną przyrodę” – kształtowanie świadomości przyrodniczej i ochrona siedlisk płazów w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2009–2014

 

Wiedza o środowisku

 

Joanna Uchańska

Bioróżnorodność a ochrona patentowa [abstrakt]

Weronika Gonciarz

Bakterie w bioremediacji gleby [abstrakt]

Marcin W. Woch

Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie [abstrakt]

Mateusz Salwa

Współczesna estetyka przyrody – wybrane zagadnienia [abstrakt]

 

Zagadnienia związane z edukacją ekologiczną

 

Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska, Elżbieta Rożej-Pabijan

Problematyka różnorodności biologicznej w kształceniu studentów na kierunkach przyrodniczych [abstrakt]

Jan Amos Jelinek

Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach... oczami studentów kierunku wychowanie przedszkolne [abstrakt]

Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska

Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej [abstrakt]

Anna Batorczak

Charakterystyka skutecznej EZR w szkole w świetle dokumentów ONZ i badań przeprowadzonych w Polsce i w Wielkiej Brytanii [abstrakt]

Adam Kowalak

Environmental awareness and attitudes of farmers with environmental commitments [abstrakt]

 

Recenzje eko-książek

 

Wiesław Stawiński

Recenzja książki Edukacja środowiskowa Ryszarda Kowalskiego

Wiesław Stawiński

Recenzja książki: Stosunek uczniów gimnazjum do środowiska przyrodniczego Elwiry Samonek-Miciuk

Ilona Żeber-Dzikowska

Review of the book Education for sustainable development: theory – practice – research

Wiesław Stawiński

Recenzja książki Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Podręcznik akademicki

Marcin Trepczyński

Recenzja książki: „Guzik”