kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Ujawniamy recenzentów 2014!

Kto w ubiegłym roku pilnował jakości tekstów? Zgodnie z przyjętą kilka lat temu praktyką, prezentujemy listę recenzentów, którzy opiniowali artykuły opublikowane przez EBiŚ w 2014 r., nie ujawniając oczywiście, kto który tekst recenzował. Wszystkim recenzentom bardzo dziękujemy za dobrą współpracę! Zobacz, kto jest w tym gronie!

Zgodnie z zasadą double-blind staramy się, aby recenzent nie wiedział, czyją pracę recenzuje, a autor nie wiedział, kto jest recenzentem. Zarazem przyjęliśmy praktykę, aby informować o gronie recenzentów po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, aby zapewnić o kompetentnym recenzowaniu publikowanych przez nas artykułów.

Ta i poprzednie listy opublikowane są na naszej podstronie redakcyjnej.

Ponadto listę recenzentów 2014 prezentujemy tutaj:

 • dr hab. Krzysztof Abriszewski
 • dr Małgorzata Adamiec
 • dr Anna Bajek   
 • mgr Anna Batorczak
 • dr Piotr Ceryngier
 • dr Roman Chymkowski   
 • prof. Danuta Cichy   
 • dr hab. Iwona Ciereszko
 • dr Agnieszka Cieszyńska   
 • mgr Renata Czubaj
 • dr Paul Davies
 • dr Ewa Gajuś-Lankamer
 • dr Maciej Jakubowski
 • prof. Adam Kołątaj
 • prof. Jolanta Klusek   
 • prof. Adam Kołątaj   
 • prof. Krzysztof Konarzewski   
 • dr inż. Adam Kowalak
 • dr Ryszard Kowalski
 • prof. Elżbieta Królak
 • dr Iwona Majcher
 • dr Radosław Mazur   
 • dr Magdalena Nocny
 • dr Andrzej W. Nowak   
 • dr inż. Jolanta Opiela
 • dr Marcin Ożóg   
 • prof. Teresa Pękala
 • prof. Katarzyna Potyrała
 • mgr Dagmara Rachalewska   
 • dr Eliza Rybska
 • dr Mateusz Salwa
 • dr Ewa Sobieszczuk-Nowicka
 • dr Irena Siegień   
 • dr Waldemar Spallek   
 • mgr Dagmara Sokołowska
 • dr Miłosława Sokół
 • dr Danuta Solecka
 • dr Dorota Sołtys   
 • dr Alina Stankiewicz
 • dr Radosław Stachowiak   
 • prof. Wiesław Stawiński   
 • dr Paweł Strawiński
 • dr Artur Szwalec   
 • prof. Ligia Tuszyńska   
 • dr Sławomir Wierzba
 • prof. Bożena Witek   
 • dr Anna Węgrzyn   
 • prof. Bożena Wójtowicz
 • dr Marta Wrzosek
 • dr Ziółkowska-Juś   
 • prof. Ilona Żeber-Dzikowska