kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Konferencja w listopadzie: Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska

12-15 listopada 2015 roku w Zielonej Górze odbędzie się jubileuszowa edycja spotkania młodych przyrodników, szczególnie studentów i doktorantów, którzy na rozmaitych polach nauk przyrodniczych zaprezentują swoje zainteresowania i badania. Zapisy na konferencję Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska do 15 października. Więcej informacji - poniżej. 

X Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe „Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska” (10th International Conference of Young Naturalists – „From Biotechnology to Environment Protection”) obejmie następujące sekcje tematyczne:

  • botanika,
  • zoologia,
  • biologia człowieka,
  • ekologia,
  • ochrona środowiska,
  • biotechnologia
  • biologia molekularna.

Każda sekcja zaś podzielona jest na sesję posterową i plenarną.

Dziesiąta konferencja rozpocznie się wykładem profesora Sylwestra Gogolewskiego pt. „Engineering of Tissues and Internal Organs”. Następnie uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania dr. hab. prof. nadzw. Grzegorza Iszkuło („The sex life of plants”), dr. hab. prof. nadzw. Joerga Boehnera („Do we still need naturalists?”) oraz dr Iryny Kozeretskiej („From Drosophila to Antarctic vascular plants (Looking for collaboration”). Kolejny gościnny wykład pozostaje owiany tajemnicą.

Konferencja tradycyjnie organizowana jest przez Koło Naukowe Biologów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego i odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Biologicznych UZ, A-8. Patronat honorowy nad jubileuszową edycją objęli JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Marszałek Województwa Lubuskiego pani Elżbieta Polak.

Z okazji okrągłej rocznicy został ogłoszony konkurs plastyczny polegający na przygotowaniu pracy w technice dowolnej (rysunek, kolaż, obraz, rzeźba, płaskorzeźba, grafika komputerowa, nie dotyczy zdjęć – nie jest to konkurs fotograficzny) o tematyce przyrodniczej, szczególnie interdyscyplinarnie przyrodniczej i dostarczenie (osobiście lub pocztą) do sekretariatu Wydziału Nauk Biologicznych UZ w terminie do 6 listopada 2015. Uczestnicy ocenią dostarczone prace, wyłaniając zwycięzców i przyznając wyróżnienia (wszystkie wiążą się z nagrodami).

Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić chętnych do udziału czynnego lub biernego, tym bardziej, że zapisy trwają do 15 października 2015, zaś termin przesłania streszczeń i płatności mija 20 października 2015.

Tekst przygotował: Sebastian Pilichowski, kierownik organizacyjny

 

Oficjalna strona: http://www.bioconference.wnb.uz.zgora.pl/

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/848061645213856/

Wydarzenie na Globalevents (Elsevier): http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2015/11/10th-international-conference-of-young-naturalists-from-biotechnology-to-environment-protection

Konkurs plastyczny: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/sympozyum/konkurs-plastyczny

Kontakt: