kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Patkon - książka dla dzieci, ...ale nie tylko

Zapraszamy do zapoznania się z wydaną niedawno książką edukacyjną dla dzieci o stworzonku, które szukając swojej tożsamości, spotyka różne zwierzęta i poznaje zadziwiające zjawiska. Patkon to barwnie ilustrowana książka napisana przez chiropterologa z PAN - Annę Sztencel. Poniżej plakat z ilustracjami i dodatkowymi informacjami.