kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Przeczytaj, zanim pójdziesz do lasu - 1/2017 w EN i PL

Czy jest szansa, by w samym środku wakacji ktokolwiek zajrzał do kwartalnika przyrodniczego? Otóż nie tylko szansa. To wręcz KONIECZNOŚĆ. Trujące rośliny polskich ogrodów i lasów to temat, który otwiera bogaty numer, wreszcie opublikowany również w polskiej wersji językowej. A co jeszcze przygotowali autorzy numeru 1/2017-PL?

...Otóż całą ucztę dla miłośników przyrody (choć większość tekstów traktuje o tym, co zdecydowanie nie jest do jedzenia).

Oto i tytuły kolejnych artykułów działu NAUKA:

 • Smakowite jagody? Nie tym razem. Czyli o trujących roślinach polskich ogrodów i lasów
 • Rundup – blaski i cienie superherbicydu
 • Zbiorowiska grzybów mikroskopijnych zasiedlające martwe drewno w Karkonoszach i Tatrach
 • Pomysł na... biobank – słów kilka
 • Dzicy krewni ziemniaka, czyli mniej znani przedstawiciele rodziny psiankowatych (Solanaceae Juss.)
 • Świat odkrywany nosem
 • Właściwości, zastosowania i degradacja tworzyw sztucznych

Z kolei w dziale szkoła...

 • Komputerowe gry dydaktyczne w geografii
 • Układ okresowy pierwiastków w podręcznikach chemii dla gimnazjum
 • Świadomość ekologiczna studentów kierunków nauk o życiu a wybór środka lokomocji
 • Rośliny na śmieciach? Scenariusz zajęć oparty na odpadach gospodarstwa domowego

Na końcu krótkie informacje o tegorocznej Olimpiadzie Biologicznej oraz szykowanej na wrzesień konferencji dydaktyków. Zapraszamy do ściągnięcia numeru i czytania!

Cały numer w oryginale i w polskiej wersji do bezpłatnego pobrania znajduje się tutaj: http://ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=numery

 

Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów kwartalnika „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (ISSN: 1643-8779) zostało sfinansowane w ramach umowy 861/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The English editions of the issues of the quarterly "Biological and Environmental Education" (ISSN: 1643-8779) is financed within the aggreement 861/P-DUN/2016 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to dissemination of science.