kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Numer 2/2018

Mózg a moralność i neurodydaktyka, postulaty fizyki kwantowej wg prof. Michała Hellera, a także wiele zajmujących informacji o różnych organizmach oraz aż 3 konspekty zajęć z kartami pracy. Nowy numer EBiŚ już na Ciebie czeka!

Zapraszamy do zajrzenia do spisu treści oraz obejrzenia całego numeru: TUTAJ