kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Łączony numer 2019/2-3 już dostępny.

Planowanie procesu dydaktycznego musi zakładać zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów i ich indywidualne preferencje poznawcze, dlatego wskazana jest różnorodność strategii, metod i technik kształcenia stosowanych w nauczaniu i uczeniu się. Mamy nadzieję, że materiał publikacyjny numeru 2–3/2019 zainspiruje Państwa do poszukiwania najlepszych sposobów przetwarzania informacji i przekształcania ich w wiedzę. 

Cały numer, a także poszczególne artykuły można pobrać jako pliki PDF.

Serdecznie zapraszamy.